helion
 
 
 
Access 2007 PL. Biblia

Access 2007 PL. Biblia

Tytuł oryginału: Access 2007 Bible

Cena: 147,00
27,00 zł
- 120 %

Autor:

Zespół autorów

Data wydania: 06 grudzień 2007
Okładka: twarda
Format: B5
Stron: 1344
ISBN: 978-83-246-1022-8
Dodatek: 1 CD
Katalog: Access, Biblia
Fragment książki w formacie PDF

Kompleksowe źródło wiedzy o najpopularniejszej bazie danych

 • Jak tworzyć wydajne bazy danych?
 • Jak programować w Accesie?
 • Jak zautomatyzować działanie aplikacji za pomocą VBA?

Sukcesy odnoszą te przedsiębiorstwa, które doceniają wartość informacji i potrafią nimi sprawnie zarządzać. Zatem Access to potężne narzędzie w rękach tych, którzy wiedzą, jak je wykorzystać!

Najnowsze wcielenie tej aplikacji, czyli Access 2007, zostało nie tylko ulepszone, ale też znacznie przebudowane, by jeszcze bardziej integrować się z użytkownikiem. Przeprojektowano interfejs, udoskonalono widok arkusza danych, usprawniono sortowanie, filtrowanie i tworzenie tabel. Ponadto nowa edycja posiada pełne wsparcie języka XML i szerokie możliwości sieciowe. Wszystko zostało zaprojektowane pod kątem zwiększenia wydajności pracy, użytkownicy mają zatem do dyspozycji wygodne szablony, rozbudowany system kreatorów i mechanizmy szybkiego tworzenia bazy danych.
A to jedynie krótkie podsumowanie niesamowitych możliwości nowej wersji Accesa.

Książka "Access 2007 PL. Biblia" to najbogatsze źródło wiedzy o tym użytecznym narzędziu. Czytając ją i wykonując dziesiątki zawartych w niej przykładów, nabierzesz biegłości, która pozwoli Ci sprawnie gromadzić informacje i efektywnie nimi zarządzać. Dowiesz się, jak tworzyć tabele i określać atrybuty pól, projektować aplikacje i manipulować danymi za pomocą kwerend. Nauczysz się budować raporty i korzystać z języka VBA w celu zautomatyzowania działania Accessa. Poznasz język SQL, zasady pracy z danymi zewnętrznymi oraz sposoby integracji Accessa z innymi aplikacjami. Przeczytasz także o profesjonalnych technikach tworzenia, zabezpieczania i optymalizowania aplikacji bazodanowych w środowisku MS Access.

 • Zasady projektowania baz danych
 • Tworzenie tabel
 • Wybieranie danych za pomocą kwerend
 • Operatory i wyrażenia w Accessie
 • Tworzenie formularzy do wprowadzania danych
 • Projektowanie raportów
 • Programowanie w języku VBA
 • Dostęp do danych z poziomu języka SQL
 • Wyszukiwanie i usuwanie błędów w aplikacjach
 • Import i eksport danych ze źródeł zewnętrznych
 • Zaawansowane techniki tworzenia aplikacji
 • Integracja Accessa z innymi aplikacjami
 • Korzystanie z formantów ActiveX
 • Optymalizacja aplikacji bazodanowych
 • Przetwarzanie plików XML
 • Połączenie Accessa z MS SQL Server

Wykorzystaj w pełni potęgę Accessa
i efektywnie zarządzaj informacjami.

O autorach (27)

Podziękowania (31)

Wprowadzenie (33)

Część I Komponenty Accessa (47)

Rozdział 1. Wprowadzenie do projektowania baz danych (49)

 • Terminologia związana z bazami danych występująca w Accessie (50)
  • Bazy danych (50)
  • Tabele (51)
  • Rekordy i pola (53)
  • Wartości (53)
 • Relacyjne bazy danych (53)
  • Korzystanie z więcej niż jednej tabeli (53)
  • Dlaczego należy tworzyć wiele tabel? (54)
 • Obiekty oraz widoki baz danych Accessa (55)
  • Arkusze danych (55)
  • Kwerendy (56)
  • Formularze do wprowadzania danych oraz ich wyświetlania (56)
  • Raporty (57)
  • Projektowanie obiektów systemu (57)
 • Pięcioetapowa metoda projektowania (58)
  • Etap 1. Ogólny projekt systemu - od koncepcji do rzeczywistości (59)
  • Etap 2. Projektowanie raportów (60)
  • Etap 3. Projektowanie danych: jakie pola są obowiązkowe? (61)
  • Etap 4. Projektowanie tabel (64)
  • Etap 5. Projektowanie formularzy - wejście (68)
 • Podsumowanie (69)

Rozdział 2. Tworzenie tabel Accessa (71)

 • Wprowadzenie do Accessa 2007 (72)
  • Sekcja szablonów (72)
  • Menu Plik (73)
 • Tworzenie bazy danych (74)
 • Środowisko Accessa 2007 (77)
  • Okienko nawigacji (77)
  • Wstążka (79)
  • Inne ważne własności środowiska Accessa (80)
 • Tworzenie nowej tabeli (81)
  • Istota konwencji nazewnictwa (82)
  • Proces tworzenia struktury tabeli (83)
  • Posługiwanie się zakładką Projekt na wstążce Accessa (87)
  • Praca z polami (88)
 • Tworzenie tabeli tblKlienci (97)
  • Pola autonumerowane w Accessie (97)
  • Kończenie tabeli tblKlienci (97)
 • Zmiana struktury tabeli (98)
  • Wstawianie nowego pola (98)
  • Usuwanie pola (98)
  • Zmiana położenia pola (99)
  • Zmiana nazwy pola (99)
  • Zmiana rozmiaru pola (99)
  • Problemy konwersji danych (100)
  • Przypisywanie właściwości pól (101)
 • Właściwości pól tabeli tblKlienci (117)
  • Okno właściwości Odnośnik (117)
 • Określanie klucza głównego (118)
  • Wartości niepowtarzalne (119)
  • Wybór klucza głównego (119)
  • Tworzenie klucza głównego (120)
  • Tworzenie złożonych kluczy głównych (120)
 • Indeksowanie tabel Accessa (121)
  • Czy używanie indeksów jest ważne? (122)
  • Indeksy złożone z wielu pól (124)
  • Kiedy należy indeksować tabele? (125)
  • Indeksowanie tabeli tblKlienci (126)
 • Drukowanie struktury tabeli (127)
 • Zapisywanie ukończonej tabeli (128)
 • Operacje przeprowadzane na tabelach w oknie bazy danych (128)
  • Zmiana nazwy tabel (128)
  • Usuwanie tabel (129)
  • Kopiowanie tabel w obrębie bazy danych (129)
  • Kopiowanie tabel do innej bazy danych (130)
 • Dodawanie rekordów do tabeli bazy danych (130)
 • Informacje o typie danych Załącznik (131)
 • Podsumowanie (132)

Rozdział 3. Projektowanie wzmocnionych aplikacji (133)

 • Normalizacja danych (135)
  • Pierwsza postać normalna (136)
  • Druga postać normalna (138)
  • Trzecia postać normalna (142)
  • Więcej informacji na temat anomalii (143)
  • Denormalizacja (143)
 • Relacje pomiędzy tabelami (144)
  • Wiązanie danych (145)
  • Jeden do jednego (147)
  • Jeden do wielu (148)
  • Wiele do wielu (150)
  • Relacje przechodnie (151)
 • Więzy integralności (152)
 • Pojęcie kluczy (155)
  • Określanie klucza głównego (156)
  • Korzyści wynikające ze stosowania kluczy głównych (158)
  • Wybór klucza głównego (159)
  • Tworzenie relacji i wymuszanie przestrzegania więzów integralności (161)
  • Przeglądanie wszystkich relacji (167)
  • Usuwanie relacji (167)
  • Reguły integralności specyficzne dla aplikacji (167)
 • Podsumowanie (169)

Rozdział 4. Wybieranie danych za pomocą kwerend (171)

 • Pojęcie kwerendy (172)
  • Czym jest kwerenda? (172)
  • Typy kwerend (174)
  • Możliwości kwerend (175)
  • Jak działają zestawy rekordów? (176)
 • Tworzenie kwerendy (177)
  • Używanie okna kwerendy (178)
  • Poruszanie się w oknie widoku projektu kwerendy (178)
  • Używanie wstążki Projektowanie kwerendy (179)
  • Korzystanie z obszaru QBE okna projektu kwerendy (179)
 • Wybieranie pól (180)
  • Dodawanie pojedynczego pola (180)
  • Dodawanie wielu pól (181)
 • Wyświetlanie zestawu rekordów (182)
 • Praca z polami (183)
  • Zaznaczanie pola w obszarze siatki QBE (183)
  • Zmiana kolejności pól (184)
  • Zmiana rozmiaru kolumn w obszarze siatki QBE (184)
  • Usuwanie pól (185)
  • Wstawianie pól (185)
  • Aliasy nazw pól (185)
  • Wyświetlanie pól (186)
 • Zmiana kolejności sortowania (187)
 • Wyświetlanie tylko wybranych rekordów (189)
  • Kryteria wyboru rekordów (189)
  • Definiowanie prostych kryteriów tekstowych (189)
  • Definiowanie prostych kryteriów innych typów (191)
 • Drukowanie zbiorów wynikowych kwerend (192)
 • Zapisywanie kwerendy (192)
 • Dodawanie do kwerendy więcej niż jednej tabeli (193)
 • Obszar Tabele/kwerendy okna projektu kwerendy (194)
  • Linie sprzężeń (194)
  • Operacje na oknach list pól (195)
  • Przesuwanie tabel (195)
  • Usuwanie tabel (195)
  • Dodawanie kolejnych tabel (195)
 • Dodawanie pól z więcej niż jednej tabeli (196)
  • Przeglądanie nazw tabel (196)
  • Dodawanie wielu pól (197)
 • Ograniczenia dla kwerend bazujących na wielu tabelach (197)
  • Ograniczenia modyfikacji (198)
  • Obchodzenie ograniczeń dla kwerend (198)
 • Tworzenie sprzężeń w kwerendach i ich obsługa (200)
  • Sprzęganie tabel (201)
  • Określenie typu sprzężenia (202)
  • Usuwanie sprzężeń (204)
 • Typy sprzężeń tabel (204)
  • Sprzężenia równe (wewnętrzne) (205)
  • Zmiana właściwości sprzężenia (206)
  • Sprzężenia wewnętrzne oraz zewnętrzne (207)
  • Tworzenie iloczynu kartezjańskiego (208)
 • Podsumowanie (208)

Rozdział 5. Używanie operatorów i wyrażeń w Accessie (211)

 • Co to są operatory? (212)
  • Typy operatorów (212)
  • Priorytet operatorów (224)
 • Kwerendy - od prostych do złożonych (225)
  • Używanie w kwerendach operatorów porównania (226)
  • Złożone kryteria wyboru (228)
  • Używanie funkcji w kwerendach wybierających (231)
  • Odwoływanie się do pól w kwerendach wybierających (231)
 • Wpisywanie kryteriów jednowartościowych (231)
  • Wprowadzanie kryteriów znakowych (Tekst lub Nota) (232)
  • Operator Like i symbole wieloznaczne (233)
  • Określanie wartości niepasujących (236)
  • Wprowadzanie kryteriów liczbowych (Liczba, Waluta, Autonumerowanie) (237)
  • Wprowadzanie kryteriów logicznych (Tak/Nie) (239)
  • Wprowadzanie kryterium dla obiektu OLE (239)
 • Wprowadzanie wielu kryteriów w jednym polu (239)
  • Operacja Or (240)
  • Określanie wielu wartości pola za pomocą operatora Or (240)
  • Używanie komórki Lub: na siatce projektu QBE (241)
  • Używanie listy wartości w połączeniu z operatorem In (242)
  • Operacja And (242)
  • Określanie zakresu za pomocą operatora And (243)
  • Używanie operatora Between...And (243)
  • Wyszukiwanie danych o wartości Null (244)
 • Wprowadzanie kryteriów w wielu polach (245)
  • Używanie operacji And i Or w polach kwerendy (245)
  • Określanie kryteriów And w wielu polach kwerendy (246)
  • Określanie kryteriów Or w wielu polach kwerendy (246)
  • Używanie operacji And oraz Or na różnych polach (247)
  • Kwerenda złożona w wielu wierszach (249)
 • Tworzenie w kwerendzie pola obliczeniowego (249)
 • Podsumowanie (250)

Rozdział 6. Praca w widoku arkusza danych (251)

 • Arkusze danych (252)
 • Okno arkusza danych (253)
  • Poruszanie się w obrębie arkusza danych (254)
  • Przyciski nawigacyjne (254)
  • Wstążka arkusza danych (255)
 • Otwieranie arkusza danych (256)
 • Wpisywanie nowych danych (256)
  • Zapisywanie rekordu (258)
  • Automatyczne sprawdzanie poprawności typów danych (258)
  • Wpływ właściwości na wpisywane dane (259)
 • Operacje przeprowadzane na rekordach w arkuszu danych (262)
  • Przemieszczanie się pomiędzy rekordami (262)
  • Wyszukiwanie określonej wartości (263)
 • Modyfikowanie wartości w arkuszu danych (265)
  • Ręczne zamienianie istniejących wartości (265)
  • Modyfikacja istniejącej wartości (266)
  • Pola, których nie można edytować (267)
 • Używanie funkcji Cofnij (267)
 • Kopiowanie i wklejanie wartości (267)
 • Zamienianie wartości (268)
 • Dodawanie nowych rekordów (269)
 • Usuwanie rekordów (269)
 • Wyświetlanie rekordów (270)
  • Zmiana kolejności pól (270)
  • Zmiana szerokości wyświetlanych pól (272)
  • Zmiana wysokości wyświetlanych rekordów (272)
  • Zmiana czcionki (273)
  • Wyświetlanie linii oddzielających komórki i alternatywne kolory wierszy (274)
  • Wyrównywanie danych w kolumnach (275)
  • Ukrywanie oraz odkrywanie kolumn (276)
  • Blokowanie kolumn (276)
  • Zapisywanie zmienionego układu arkusza (277)
  • Zapisywanie rekordu (277)
 • Sortowanie i filtrowanie rekordów w arkuszu danych (277)
  • Korzystanie z funkcji szybkiego sortowania (277)
  • Używanie filtrowania według wyboru (278)
  • Używanie filtrowania według formularza (280)
 • Drukowanie rekordów (281)
  • Drukowanie arkusza danych (282)
  • Korzystanie z podglądu wydruku (282)
 • Podsumowanie (282)

Rozdział 7. Tworzenie prostych formularzy (285)

 • Tworzenie formularzy za pomocą poleceń na wstążce (286)
  • Tworzenie nowego formularza (286)
  • Tworzenie formularza dzielonego (287)
  • Tworzenie formularza typu "wiele elementów" (287)
  • Tworzenie formularzy za pomocą kreatora (288)
  • Tworzenie formularza w postaci arkusza danych (290)
  • Tworzenie pustego formularza (290)
 • Dodawanie formantów (290)
  • Zmiana rozmiaru obszaru formularza (291)
  • Zapisywanie formularza (291)
 • Formanty formularza (292)
  • Typy formantów (292)
  • Dwa sposoby dodawania formantów (294)
 • Zaznaczanie formantów (299)
  • Zaznaczanie jednego formantu (299)
  • Zaznaczanie wielu formantów (300)
  • Anulowanie zaznaczenia formantów (300)
 • Wykonywanie operacji na formantach (301)
  • Zmiana rozmiaru formantu (301)
  • Automatyczna zmiana rozmiaru formantów (302)
  • Przenoszenie formantu (302)
  • Wyrównywanie formantów (303)
  • Modyfikowanie wyglądu formantu (305)
  • Modyfikowanie wyglądu wielu formantów (306)
  • Grupowanie formantów (306)
  • Usuwanie formantu (307)
  • Dołączanie etykiety do formantu (308)
  • Kopiowanie formantu (308)
  • Zmiana typu formantu (309)
 • Właściwości (309)
  • Wyświetlanie arkusza właściwości (310)
  • Korzystanie z arkusza właściwości (311)
  • Zmiana ustawień właściwości formantu (311)
 • Podsumowanie (314)

Rozdział 8. Praca z danymi w formularzach Accessa (315)

 • Używanie widoku formularza (316)
  • Wstążka widoku formularza (317)
  • Nawigacja pomiędzy polami (318)
  • Nawigacja między rekordami (319)
 • Modyfikowanie wartości w formularzu (320)
  • Formanty, których nie można modyfikować (320)
  • Praca z obrazami i obiektami OLE (321)
  • Wprowadzanie danych w polu typu Nota (322)
  • Wprowadzanie danych w polu typu Data (322)
  • Używanie grup opcji (323)
  • Używanie pól kombi i list (323)
  • Przełączanie się do widoku arkusza danych (324)
  • Zapisywanie rekordu (325)
 • Drukowanie formularzy (325)
  • Korzystanie z podglądu wydruku (326)
 • Praca z właściwościami formularza (326)
  • Modyfikacja tekstu na pasku tytułu za pomocą właściwości Tytuł (327)
  • Tworzenie formularza związanego (328)
  • Określanie sposobu wyświetlania formularza (328)
  • Usuwanie paska selektora rekordów (330)
  • Inne właściwości formularzy (330)
 • Dodawanie nagłówka lub stopki formularza (337)
 • Zmiana układu formularza (338)
  • Modyfikacja właściwości formantów (338)
  • Określanie kolejności dostępu (338)
  • Wyrównywanie formantów (339)
  • Modyfikowanie formatu tekstu w formancie (340)
 • Tworzenie formantów obliczanych (341)
 • Przekształcanie formularza w raport (342)
 • Podsumowanie (342)

Rozdział 9. Tworzenie raportów (343)

 • Podstawowe informacje o raportach (344)
  • Dostępne typy raportów (344)
  • Różnice między raportami a formularzami (347)
  • Procedura tworzenia raportu (347)
 • Tworzenie raportów za pomocą kreatorów (348)
  • Tworzenie nowego raportu (348)
  • Wybieranie poziomów grupowania (349)
  • Definiowanie opcji grupowania (350)
  • Wybieranie kolejności sortowania (350)
  • Wybieranie opcji podsumowania (351)
  • Wybieranie układu raportu (352)
  • Wybieranie stylu raportu (353)
  • Otwieranie projektu raportu (353)
  • Korzystanie z podglądu wydruku (354)
  • Okno projektu raportu (355)
 • Drukowanie raportu (356)
 • Zapisywanie raportu (356)
 • Rozpoczęcie od pustego formularza (356)
  • Widok układu (356)
  • Widok projektu raportu (358)
 • Podstawowe pojęcia związane z raportami (358)
  • Sekcje raportu w widoku projektu (359)
 • Tworzenie raportu od podstaw (363)
  • Tworzenie nowego raportu i wiązanie go z kwerendą (364)
  • Definiowanie rozmiaru i układu strony raportu (365)
  • Umieszczanie formantów na raporcie (366)
  • Zmiana rozmiaru sekcji (367)
  • Praca z polami tekstowymi i dołączonymi do nich etykietami (368)
  • Zmiana właściwości etykiet i pól tekstowych (374)
  • Powiększanie i zmniejszanie pól tekstowych (376)
  • Sortowanie i grupowanie danych (376)
  • Sortowanie danych w obrębie grup (378)
  • Wprowadzanie podziału na strony (381)
 • Dopracowywanie raportu (382)
  • Modyfikowanie nagłówka strony (383)
  • Tworzenie wyrażenia w nagłówku grupy (384)
  • Zmienianie właściwości obrazu i sekcji szczegółów (385)
  • Tworzenie standardowej stopki strony (386)
  • Zapisywanie raportu (387)
 • Podsumowanie (387)

Część II Programowanie w Microsoft Access (389)

Rozdział 10. Podstawy programowania w języku VBA (391)

 • Ograniczenia makr (391)
 • Wprowadzenie do języka Visual Basic for Applications (392)
 • Terminologia związana z językiem VBA (393)
 • Od makra do kodu Visual Basica (395)
  • Kiedy należy korzystać z makr, a kiedy z procedur tworzonych w Visual Basicu? (395)
  • Konwersja istniejących makr na kod Visual Basica (396)
  • Tworzenie kodu za pomocą kreatora przycisków poleceń (398)
 • Tworzenie programów w języku VBA (399)
  • Zdarzenia i procedury zdarzeń (400)
  • Moduły (402)
  • Tworzenie nowego modułu (403)
 • Konstrukcje języka VBA (411)
  • Instrukcje warunkowe (411)
  • Pętle (414)
 • Obiekty i kolekcje (416)
  • Instrukcja With (417)
  • Instrukcja For Each (418)
 • Korzystanie z dyrektyw kompilatora (419)
 • Opcje Accessa 2007 przeznaczone dla programistów (421)
  • Zakładka Editor w oknie dialogowym Options (421)
  • Okno dialogowe właściwości projektu (422)
  • Argumenty wiersza polecenia (425)
 • Podsumowanie (426)

Rozdział 11. Typy danych i procedury w języku VBA (429)

 • Edytor języka VBA (430)
 • Zmienne (432)
  • Nazewnictwo zmiennych (434)
  • Deklarowanie zmiennych (435)
 • Typy danych (438)
  • Porównanie niejawnego i jawnego deklarowania zmiennych (440)
  • Wymuszanie jawnego deklarowania zmiennych (441)
  • Używanie konwencji nazewnictwa (442)
  • Zasięg i czas życia zmiennych (443)
 • Procedury Sub i funkcje (446)
  • Gdzie można utworzyć procedurę? (447)
  • Wywoływanie procedur i funkcji (447)
  • Tworzenie procedur (448)
 • Tworzenie funkcji (451)
  • Obsługa przekazywanych parametrów (452)
  • Wywoływanie funkcji, przekazywanie parametrów (454)
 • Tworzenie funkcji wyznaczającej kwotę podatku (455)
  • Argumenty identyfikowane przez nazwę (457)
 • Podsumowanie (459)

Rozdział 12. Model zdarzeń Accessa (461)

 • Zdarzenia (462)
  • W jaki sposób zdarzenia uruchamiają kod VBA? (463)
  • Wyzwalanie procedur zdarzeń (464)
 • Często używane zdarzenia (464)
 • Procedury zdarzeń formularza (465)
  • Podstawowe zdarzenia formularzy (466)
  • Zdarzenia formularzy dotyczące myszy i klawiatury (467)
  • Zdarzenia formularzy dotyczące danych (467)
  • Zdarzenia formularzy związane z tabelami przestawnymi (468)
  • Zdarzenia formularzy związane z projektami danych Accessa (468)
 • Procedury obsługi zdarzeń formantów (470)
 • Kolejność zdarzeń (472)
  • Otwieranie formularza z procedurą zdarzenia (476)
  • Procedura zdarzenia zamykająca formularz (476)
  • Procedura zdarzenia zatwierdzająca usunięcie rekordu (477)
  • Funkcja MsgBox() (479)
 • Procedury zdarzeń raportu (481)
  • Uruchamianie procedury zdarzenia podczas otwierania raportu (482)
 • Procedury zdarzeń sekcji raportu (482)
  • Korzystanie ze zdarzenia Przy formatowaniu (483)
 • Podsumowanie (484)

Rozdział 13. Używanie wyrażeń w kwerendach i kodzie VBA (485)

 • Wyrażenia (485)
  • Elementy wyrażenia (487)
  • Tworzenie wyrażenia (489)
  • Operatory specjalne w wyrażeniach i identyfikatorach (493)
  • Specjalne słowa kluczowe i właściwości (496)
 • Funkcje (497)
  • Wykorzystywanie funkcji w Accessie (497)
  • Typy funkcji (498)
  • Wykorzystywanie funkcji DLookUp() do przeszukiwania tabel (509)
 • Podsumowanie (511)

Rozdział 14. Dostęp do danych za pomocą kodu VBA (513)

 • SQL (514)
  • Wyświetlanie instrukcji SQL wykorzystywanych w kwerendach (514)
  • Przewodnik po SQL-u (515)
 • Tworzenie programów aktualizujących tabelę (523)
  • Aktualizacja pól rekordu z zastosowaniem ADO (524)
  • Aktualizacja pola obliczeniowego w rekordzie (528)
  • Wstawienie nowego rekordu (533)
  • Usuwanie rekordu (534)
  • Usuwanie powiązanych rekordów, znajdujących się w kilku tabelach (535)
 • Podsumowanie (538)

Rozdział 15. Korzystanie z narzędzi diagnostycznych języka VBA (539)

 • Testowanie i debugowanie aplikacji (540)
 • Źródła błędów (541)
  • Błędy syntaktyczne (542)
  • Błędy logiczne (543)
  • Błędy wykonania (544)
  • Unikanie błędów (544)
 • Używanie opcji kodowania modułów (546)
  • Auto Syntax Check (546)
  • Break on All Errors (547)
  • Require Variable Declaration (547)
  • Compile on Demand (547)
  • Auto List Members (548)
  • Auto Quick Info (548)
  • Auto Data Tips (548)
 • Kompilowanie kodu VBA (549)
 • Tradycyjne techniki debugowania (550)
  • Używanie instrukcji MsgBox (550)
  • Korzystanie z dyrektyw kompilatora (551)
  • Korzystanie z instrukcji Debug.Print (553)
 • Korzystanie z mechanizmów debugowania Accessa (554)
  • Okno Immediate (554)
  • Uruchamianie kodu w oknie Immediate (555)
  • Wstrzymywanie wykonywania kodu z wykorzystaniem pułapek (555)
  • Uruchamianie instrukcji krok po kroku (557)
  • Używanie okna Locals (559)
  • Obserwowanie zmiennych (559)
  • Czujki warunkowe (561)
  • Używanie stosu wywołań (562)
 • Podsumowanie (563)

Część III Bardziej zaawansowane techniki Accessa (565)

Rozdział 16. Praca z danymi zewnętrznymi (567)

 • Access i dane zewnętrzne (568)
  • Typy danych zewnętrznych (568)
  • Metody pracy z danymi zewnętrznymi (568)
 • Dołączanie danych zewnętrznych (571)
  • Połączenia z zewnętrznymi tabelami baz danych (572)
  • Ograniczenia dołączonych danych (574)
  • Dołączanie tabel z innych baz danych Accessa (575)
  • Łączenie ze źródłami danych ODBC (577)
  • Dołączanie baz danych (tabel) dBASE (577)
  • Dołączanie tabel Paradoksa (578)
  • Dołączanie tabel, które nie są bazami danych (578)
  • Podział bazy danych Accessa (583)
 • Praca z dołączonymi tabelami (584)
  • Ustawianie właściwości widoku (584)
  • Ustawianie relacji (585)
  • Optymalizowanie dołączonych tabel (585)
  • Usuwanie odwołania do dołączonej tabeli (586)
  • Przeglądanie lub zmienianie informacji o dołączonych tabelach (586)
 • Dołączanie tabel w Accessie z wykorzystaniem kodu (587)
  • Właściwości Connect i SourceTableName (587)
  • Sprawdzanie łączy (593)
 • Podsumowanie (595)

Rozdział 17. Importowanie i eksportowanie danych (597)

 • Typy importu i eksportu (597)
 • Importowanie zewnętrznych danych (599)
  • Importowanie z innej bazy danych Accessa (599)
  • Importowanie danych z arkusza kalkulacyjnego (600)
  • Importowanie list SharePoint (602)
  • Importowanie danych z plików tekstowych (603)
  • Importowanie dokumentów XML (610)
  • Importowanie dokumentów HTML (612)
  • Importowanie obiektów Accessa innych niż tabele (612)
  • Importowanie folderu Outlooka (613)
  • Importowanie z wykorzystaniem sterowników ODBC (613)
  • Importowanie tabel z innych baz danych przeznaczonych dla komputerów PC (616)
  • Rozwiązywanie problemów z importem (617)
 • Eksportowanie do formatów zewnętrznych (619)
  • Eksportowanie obiektów do innych baz danych Accessa (619)
  • Eksportowanie z wykorzystaniem sterowników ODBC (620)
  • Formaty dostępne wyłącznie dla eksportowania (620)
 • Podsumowanie (621)

Rozdział 18. Zaawansowane techniki tworzenia kwerend (623)

 • Zastosowanie pól obliczanych (624)
 • Wyszukiwanie liczby rekordów w tabeli lub kwerendzie (627)
 • Wyszukiwanie pierwszych n rekordów w kwerendzie (627)
 • Jak w kwerendach zapisywane są pola? (629)
  • Ukrywanie (zapobieganie wyświetlaniu) pól (629)
  • Zmiana nazw pól w kwerendach (630)
  • Ukrywanie i odkrywanie kolumn w oknie widoku projektu kwerendy (631)
 • Ustawianie właściwości kwerend (631)
 • Tworzenie kwerend obliczających podsumowania (634)
  • Podsumowania tworzone za pomocą kreatora kwerend (634)
  • Kwerendy podsumowujące w widoku projektu (635)
  • Obliczanie podsumowań dla wszystkich rekordów (637)
  • Podsumowania częściowe (637)
  • Filtrowanie wyników agregacji (638)
 • Kwerendy krzyżowe (640)
 • Kwerendy wyszukujące duplikaty i niedopasowane dane (643)
  • Kreator kwerend wyszukujących duplikaty (643)
  • Kreator kwerend wyszukujących niedopasowane dane (645)
 • Kwerendy tworzone wyłącznie za pomocą języka SQL (645)
  • Tworzenie kwerend składających (646)
  • Tworzenie kwerend przekazujących (648)
  • Tworzenie kwerend definicji danych (649)
  • Tworzenie podkwerend SQL w kwerendach Accessa (649)
 • Kwerendy funkcjonalne (650)
  • Typy kwerend funkcjonalnych (650)
  • Przeglądanie wyników kwerend funkcjonalnych (651)
  • Kwerend funkcjonalnych nie można cofnąć (652)
  • Tworzenie kwerend funkcjonalnych (652)
  • Rozwiązywanie problemów z kwerendami funkcjonalnymi (657)
 • Podsumowanie (658)

Rozdział 19. Formularze w Accessie - techniki zaawansowane (659)

 • Ustawianie właściwości formantów (660)
  • Modyfikowanie właściwości domyślnych (661)
  • Manipulowanie formantami w trybie runtime (662)
  • Odczyt właściwości formantów (665)
 • Praca z podformularzami (666)
 • Techniki projektowania formularzy (667)
  • Wykorzystanie właściwości Tab Stop (668)
  • Zliczanie pól wyboru (668)
  • Dodawanie animacji (668)
  • Szybsze odświeżanie z użyciem SQL (670)
  • Wybieranie danych do nadpisywania (670)
  • Przełączanie właściwości za pomocą operatora Not (670)
  • Tworzenie formularza zamykającego się automatycznie (671)
  • Techniki związane z polami kombi (671)
  • Sprawdzenie, czy formularz jest otwarty (673)
 • Techniki zaawansowane (673)
  • Formanty numeru strony i daty/godziny (673)
  • Kontrola nad obrazami (674)
  • "Morfing" formantów (675)
  • Malarz formatów (675)
  • Dodatkowa pomoc dla użytkowników (676)
  • Dodawanie obrazów tła (677)
  • Zdarzenia formularzy (678)
 • Korzystanie z formantu Karta (679)
 • Gromadzenie informacji za pomocą okien dialogowych (681)
  • Budowanie instrukcji SQL (683)
  • Wybór przycisku domyślnego (684)
  • Konfiguracja przycisku Anuluj (685)
  • Usunięcie menu sterowania (685)
  • Zamykanie formularza (685)
 • Podsumowanie (685)

Rozdział 20. Raporty w Accessie - techniki zaawansowane (687)

 • Ukrywanie powtarzających się informacji (688)
 • Alfabetyczne grupowanie danych (690)
 • Grupowanie według przedziałów czasowych (694)
 • Tworzenie list numerowanych (695)
 • Dodawanie znaków wypunktowania (698)
 • Dodawanie wyróżnienia w trybie runtime (699)
 • Ukrycie nagłówka strony (701)
 • Unikanie pustych raportów (701)
 • Nowa numeracja strony dla każdej grupy (702)
 • Unikanie wartości pustych w raporcie tabelarycznym (703)
 • Dodawanie innych informacji do raportu (703)
 • Dodanie nazwiska użytkownika do raportu związanego (704)
 • Dodawanie linii pionowych pomiędzy kolumnami (705)
 • Dodawanie pustego wiersza co n rekordów (706)
 • Drukowanie stron nieparzystych i parzystych (708)
 • Wyświetlanie wszystkich raportów w polu kombi (710)
 • Używanie różnych formatów w tym samym polu tekstowym (711)
 • Szybkie drukowanie danych z kwerendy (712)
 • Ukrywanie formularzy podczas podglądu wydruku (712)
 • Kilka krótkich wskazówek (713)
  • Centrowanie tytułu (713)
  • Łatwe wyrównywanie etykiet formantów (713)
  • Precyzyjne przemieszczanie formantów (713)
  • Przypisywanie unikatowych nazw do formantów (714)
 • Używanie dwóch i więcej kolumn w raporcie (714)
 • Wykorzystanie dwuprzebiegowego przetwarzania raportów (719)
 • Podsumowanie (721)

Rozdział 21. Tworzenie aplikacji wielodostępnych (723)

 • Problemy z siecią (724)
  • Wydajność sieci (724)
  • Lokalizacja plików (725)
  • Źródła danych (726)
  • Szczególne przypadki łączności (727)
 • Opcje otwierania bazy danych (728)
 • Dzielenie baz danych dla dostępu sieciowego (730)
  • Jak podzielić obiekty? (733)
  • Korzystanie z dodatku Rozdzielacz bazy danych (734)
 • Problemy z blokadami (736)
  • Wbudowane funkcje blokowania rekordów w Accessie (737)
  • Domyślny tryb otwierania (738)
  • Liczba ponownych prób aktualizacji (738)
  • Interwał ponawiania prób aktualizacji (738)
  • Interwał odświeżania (739)
  • Interwał odświeżania ODBC (739)
 • Obsługa błędów blokowania rekordów (739)
  • Funkcja obsługująca błędy blokowania (740)
  • Błąd 3260: Nie można zaktualizować... (742)
  • Błąd 3186: Nie można zapisać... (745)
  • A co z błędem 3188? (747)
  • Błąd 3197: Dane uległy zmianie, operacja zatrzymana (748)
 • Stosowanie formularzy niezwiązanych w środowiskach wielodostępnych (750)
  • Tworzenie formularza niezwiązanego (751)
  • Wprawienie formularza w ruch (752)
  • Właściwość Tag (752)
  • Zdarzenie Open formularza (752)
  • Przemieszczanie się pomiędzy rekordami (754)
  • Edycja danych (756)
 • Podsumowanie (758)

Rozdział 22. Integracja Accessa z innymi aplikacjami (759)

 • Zastosowanie automatyzacji w celu integracji z pakietem Office (760)
  • Tworzenie odwołań automatyzacji (760)
  • Tworzenie egzemplarzy obiektów automatyzacji (763)
  • Pobieranie egzemplarza istniejącego obiektu (765)
  • Działania z obiektami automatyzacji (766)
  • Zamykanie egzemplarzy obiektów automatyzacji (766)
 • Przykład automatyzacji z wykorzystaniem Worda (767)
  • Tworzenie egzemplarza obiektu Worda (771)
  • Ujawnianie egzemplarza Worda (771)
  • Tworzenie nowego dokumentu na podstawie istniejącego szablonu (772)
  • Zastosowanie zakładek do wstawiania danych (772)
  • Uaktywnianie egzemplarza Worda (773)
  • Przemieszczanie kursora w Wordzie (773)
  • Zamykanie egzemplarza obiektu Worda (773)
  • Wstawianie ilustracji za pomocą zakładek (773)
  • Zastosowanie rejestratora makr pakietu Office (774)
 • Zbieranie danych za pomocą Outlooka 2007 (776)
  • Tworzenie wiadomości e-mail (776)
  • Zarządzanie odpowiedziami (778)
 • Podsumowanie (782)

Rozdział 23. Integracja aplikacji Access i SharePoint (783)

 • Co to jest SharePoint? (783)
  • Czym jest technologia SharePoint Services? (784)
  • Czym jest SharePoint Portal Server? (784)
 • Aplikacje SharePoint - typy serwisów WWW (785)
 • Czym jest lista SharePoint? (788)
 • Serwisy WWW SharePoint Services (789)
 • Integracja Accessa 2007 z technologią SharePoint (792)
  • Serwis WWW SharePoint Services jako źródło danych (793)
  • Baza danych Accessa jako źródło danych (796)
 • SharePoint i różne systemy operacyjne (797)
 • Listy SharePoint jako dane zewnętrzne (798)
 • Podsumowanie (799)

Rozdział 24. Korzystanie z formantów ActiveX (801)

 • Obiekty (802)
  • Typy obiektów (802)
  • Używanie obiektów związanych i niezwiązanych (802)
  • Łączenie i osadzanie (803)
 • Osadzanie obiektów (804)
  • Osadzanie obiektu niezwiązanego (804)
  • Osadzanie obiektów związanych (808)
  • Dodawanie związanego obiektu OLE (809)
  • Dodawanie obrazu do związanej ramki obiektu (809)
  • Edytowanie osadzonego obiektu (810)
 • Łączenie obiektów (811)
 • Tworzenie diagramów lub wykresów (813)
  • Różne sposoby tworzenia wykresów (814)
  • Tworzenie wykresów z wykorzystaniem przybornika (814)
 • Osadzanie wykresu na formularzu (814)
  • Gromadzenie danych (815)
  • Dodawanie wykresu do formularza (815)
  • Dostosowywanie wykresu (821)
 • Integracja Accessa z pakietem Microsoft Office (822)
  • Sprawdzanie pisowni w jednym lub wielu rekordach (822)
  • Używanie automatyzacji OLE do współpracy z innymi programami pakietu Office (823)
  • Tworzenie tabeli przestawnej (823)
 • Podsumowanie (828)

Rozdział 25. Obsługa błędów i wyjątków (829)

 • Jak radzić sobie z błędami? (830)
  • Błędy logiczne (830)
  • Błędy wykonania (831)
 • Które błędy można wykryć? (834)
  • Czym jest funkcja obsługi błędu? (835)
  • Proste wychwytywanie błędów (835)
 • Przechwytywanie błędów za pomocą VBA (836)
  • Zdarzenie Error (837)
  • Zbiór ADO Errors (839)
  • Obiekt Err (840)
  • Odmiany instrukcji VBA Error (841)
 • Podsumowanie (848)

Część IV Profesjonalne projektowanie baz danych (849)

Rozdział 26. Optymalizacja aplikacji Accessa (851)

 • Ładowanie modułu na żądanie (852)
  • Organizowanie modułów (852)
  • Access 2007 "przycina" drzewo wywołań (852)
 • Wykorzystanie formatu pliku bazy danych Accessa 2007 (855)
 • Dystrybucja plików .accde (856)
 • Czym jest stan skompilowany? (858)
  • Przekształcenie kodu aplikacji na postać skompilowaną (859)
  • Utrata stanu skompilowanego (860)
  • Dystrybucja aplikacji w stanie skompilowanym i nieskompilowanym (860)
 • Poprawianie bezwzględnej szybkości działania aplikacji (864)
  • Otwieranie baz danych w trybie wyłączności (865)
  • Scalanie bazy danych (866)
  • Dostrajanie systemu (866)
  • Optymalne wykorzystanie tabel (867)
  • Optymalne wykorzystanie kwerend (869)
  • Optymalne wykorzystanie formularzy i raportów (870)
  • Optymalne wykorzystanie modułów (873)
  • Zwiększenie wydajności działania w sieci (878)
 • Zwiększanie szybkości postrzeganej (878)
  • Wykorzystanie winiety programu (878)
  • Ładowanie i utrzymywanie formularzy ukrytych (880)
  • Wykorzystanie klepsydry (880)
  • Wykorzystanie wbudowanego miernika zaawansowania (880)
  • Tworzenie miernika zaawansowania za pomocą wyskakującego formularza (882)
  • Przyśpieszanie wyświetlania miernika zaawansowania (884)
 • Praca z dużymi programowymi bazami danych w programie Access 2007 (885)
  • Jak zwiększa się rozmiar baz danych? (885)
  • Ograniczenie się do kompilowania i scalania może nie wystarczyć (886)
  • Ponowne uruchomienie komputera skutkuje czystą mapą pamięci (886)
  • Naprawa błędnie działającego formularza poprzez usunięcie źródła rekordów (887)
  • Tworzenie nowej bazy danych i importowanie wszystkich obiektów (887)
  • Opcja dekompilacji w Accessie 2007 (887)
  • Sześć kroków wiodących do sukcesu przy pracy z dużą bazą danych (889)
  • Wykrywanie nieskompilowanej bazy danych i automatyczna kompilacja (889)
  • Wprowadzanie małych zmian w dużych bazach danych - eksport (890)
 • Podsumowanie (891)

Rozdział 27. Zaawansowany dostęp do danych z wykorzystaniem kodu VBA (893)

 • Wykorzystanie niezwiązanych pól kombi (894)
 • Wykorzystanie metody FindRecord (895)
 • Wykorzystywanie właściwości Bookmark do wyszukiwania rekordów (897)
 • Filtrowanie danych formularza z wykorzystaniem kodu Visual Basica (899)
 • Wykorzystanie kwerend do interaktywnego filtrowania danych wyświetlanych na formularzu (901)
  • Tworzenie kwerend z parametrami (901)
  • Tworzenie interaktywnego okna dialogowego (903)
  • Łączenie okna dialogowego z innym formularzem (905)
 • Podsumowanie (906)

Rozdział 28. Hartowanie aplikacji w Accessie (907)

 • Na czym polega hartowanie aplikacji? (908)
 • Cechy "pancernych" aplikacji (909)
 • Hartowanie obejmuje nie tylko kod (910)
  • Dokumentowanie pisanego kodu (910)
  • Budowanie aplikacji zgodnie ze specyfikacją (910)
  • Dokumentacja aplikacji (911)
  • Profesjonalne narzędzia instalacyjne (911)
  • Udostępnianie użytkownikom modułu runtime Accessa (911)
  • Uwzględnienie umiejętności użytkowników i wymogów szkolenia (912)
  • Zrozumienie motywacji użytkowników (913)
  • Kontrola oczywistych problemów ze sprzętem (914)
  • Dalsze udoskonalanie produktu (914)
 • Zasady hartowania aplikacji (915)
  • Ułatwienie uruchamiania aplikacji (915)
  • Użycie opcji startowych (916)
  • Użycie formularza logowania (917)
  • Użycie ekranu powitalnego (918)
  • Dodawanie paneli przełączania do aplikacji (919)
  • Sterowanie wstążkami (920)
  • Ukrycie panelu nawigacji i usunięcie menu (921)
  • Wyświetlanie po jednym formularzu (921)
  • Przechwytywanie niechcianych naciśnięć klawiszy (921)
  • Tworzenie "pancernych" formularzy (921)
  • Walidacja danych wprowadzanych przez użytkownika (922)
  • Informowanie użytkownika (922)
  • Prowadzenie dzienników użycia (923)
 • Programowanie zgodnie ze specyfikacją (923)
 • Zabezpieczenie środowiska (926)
 • Ustawianie opcji startowych w kodzie (926)
 • Blokada omijania opcji startowych (926)
  • Ustawianie wartości właściwości (928)
  • Pobieranie wartości właściwości (929)
 • Zwracanie informacji dla użytkowników (930)
  • Tworzenie i korzystanie z miernika postępów (933)
 • Rejestrowanie zdarzeń w aplikacji (934)
 • Podsumowanie (936)

Rozdział 29. Zabezpieczenia aplikacji Accessa (937)

 • Podstawy zabezpieczeń Jet (938)
  • Pliki informacyjne grup roboczych (938)
  • Uprawnienia (939)
  • Ograniczenia zabezpieczeń (940)
 • Wybór poziomu zabezpieczeń do zaimplementowania (940)
 • Tworzenie hasła do bazy danych (941)
 • Zastosowanie opcji /runtime (944)
 • Używanie opcji bieżącej bazy danych (946)
 • Zastosowanie modelu zabezpieczeń aparatu Jet na poziomie użytkownika (948)
  • Włączanie zabezpieczeń (948)
  • Operacje na grupach roboczych (949)
  • Operacje z użytkownikami (950)
  • Praca z grupami (954)
  • Zabezpieczanie obiektów poprzez wykorzystanie uprawnień (958)
 • Wykorzystanie kreatora zabezpieczeń Accessa (963)
 • Szyfrowanie i kodowanie baz danych (970)
 • Odszyfrowywanie i dekodowanie baz danych (972)
 • Zabezpieczenia kodu Visual Basica (972)
 • Zabezpieczanie przed wirusami (974)
  • Włączanie trybu piaskownicy (975)
  • Centrum zaufania (977)
 • Podsumowanie (978)

Rozdział 30. Używanie Windows API (979)

 • Co to jest Windows API? (979)
  • Łączenie dynamiczne (980)
 • Do czego może przydać się Windows API? (981)
  • Wspólna baza kodu (981)
  • Przetestowany i sprawdzony kod (981)
  • Wieloplatformowość (981)
  • Mniejsza objętość aplikacji (982)
 • Dokumentacja DLL (982)
  • Gdzie znaleźć dokumentację? (982)
  • Odszyfrowywanie dokumentacji (982)
  • Typy danych (983)
  • Czego nie można zrobić za pomocą API? (985)
 • Jak korzystać z Windows API? (985)
  • Instrukcja Declare (986)
  • Stosowanie metod opakowujących (989)
  • O co chodzi z tym "hwnd"? (990)
 • Przykłady API (990)
  • Pobieranie informacji o systemie (991)
  • Funkcje Windows API ogólnego przeznaczenia (999)
  • Manipulacje ustawieniami aplikacji za pomocą Windows API (1002)
  • Sterowanie aplikacjami za pomocą rejestru systemowego (1006)
 • Podsumowanie (1011)

Rozdział 31. Funkcje replikacji (1013)

 • Replikacja - wprowadzenie (1014)
 • Przykład replikacji (1016)
  • Tworzenie bazy danych (1016)
  • Zmiany w replice (1018)
 • Zalety i wady replikacji (1020)
 • Narzędzia replikacji w Accessie - wprowadzenie (1022)
  • Menu Accessa (1022)
  • Replikacja z użyciem VBA i DAO (1022)
 • Tworzenie zestawu replik (1023)
  • Używanie menu replikacji Accessa (1023)
  • Replikacja programistycznie (1024)
 • Bezpieczeństwo bazy danych w zestawie replik (1024)
 • Znaczenie obiektów lokalnych (1025)
 • Rozwiązywanie konfliktów replikacji (1025)
  • Błędy projektowania (1026)
  • Konflikty synchronizacji (1026)
  • Ręczne rozwiązywanie konfliktów (1027)
  • Błędy synchronizacji (1029)
 • Topologie replikacji (1029)
 • Replikacja z punktu widzenia twórcy aplikacji (1030)
 • Zmiany w obiektach bazy danych (1030)
  • Globalnie unikatowe identyfikatory (1031)
  • Nowe tabele systemowe (1031)
  • Nowe pola (1034)
  • Zmiany w polach Autonumerowanie (1035)
 • Zmiany w strukturze wzorca projektowania (1036)
  • Zmiany w danych (1036)
  • Kontrola nad tworzeniem replik (1036)
  • Czego unikać? (1037)
 • Programowanie replikacji (1038)
  • Zachowanie obiektów jako lokalnych (1039)
  • Konwersja bazy danych na wzorzec projektowania (1041)
  • Tworzenie nowych replik (1044)
  • Synchronizowanie replik (1045)
  • Właściwości replikacji (1045)
  • Przenoszenie wzorca projektowania (1046)
  • Harmonogram zdarzeń synchronizacji (1047)
 • Repliki częściowe (1048)
  • Użycie kreatora replik częściowych (1048)
  • Wybór typu repliki (1050)
  • Programowanie częściowej replikacji w VBA (1051)
 • Zaawansowane zagadnienia replikacji (1056)
 • Podsumowanie (1058)

Rozdział 32. Programowanie w VBA zorientowane obiektowo (1059)

 • Zalety programowania zorientowanego obiektowo (1060)
  • Podstawowe informacje o obiektach (1061)
  • Podstawowe wiadomości o module klasy (1063)
  • Prosty moduł klasy (1064)
  • Dodawanie modułu klasy do bazy danych (1065)
  • Tworzenie prostych właściwości produktu (1066)
  • Tworzenie metod (1067)
  • Korzystanie z obiektu produktu (1069)
  • Tworzenie procedur właściwości odpornych na błędy użytkownika (1071)
 • Inne zalety technik programowania zorientowanego obiektowo (1072)
 • Reguły programowania zorientowanego obiektowo (1075)
  • Nigdy nie należy udostępniać z modułu klasy komponentu interfejsu użytkownika takiego jak okno komunikatu (1075)
  • Należy chronić interfejs klasy, jeśli klasa jest aktualizowana (1075)
 • Używanie procedur właściwości (1076)
  • Ustawianie wartości właściwości (1077)
  • Składnia procedury Property Let (1078)
  • Składnia procedury Property Set (1078)
  • Składnia procedury Property Get (1079)
  • Reguły procedury właściwości (1079)
 • Rozbudowywanie klasy produktu (1080)
  • Pobieranie szczegółów produktu (1081)
  • Nowa właściwość identyfikatora produktu (1082)
  • Nowa właściwość (1083)
 • Metody produktu (1084)
 • Zdarzenia klasy (1086)
  • Procedura zdarzenia Class_Initialize (1086)
  • Procedura zdarzenia Class_Terminate (1087)
 • Dodawanie zdarzeń do modułu klasy (1088)
  • Główny cel zdarzeń Accessa (1088)
  • Potrzeba zdarzeń (1089)
  • Tworzenie własnych zdarzeń (1090)
  • Wykonywanie zdarzeń (1091)
  • Przechwytywanie zdarzeń użytkownika (1092)
  • Przekazywanie danych przez zdarzenia (1093)
  • Wykorzystywanie zdarzeń modułów klas Accessa (1094)
  • Formularze Accessa są obiektami (1097)
 • Podsumowanie (1097)

Rozdział 33. Ponowne używanie kodu VBA z bibliotekami (1099)

 • Czym są biblioteki? (1100)
  • Tradycyjne programowanie Accessa (1101)
  • Współdzielenie kodu między aplikacjami (1101)
  • Podstawy bibliotek Accessa (1102)
  • Odwołania do bibliotek baz danych Access 2007 (1102)
 • Tworzenie biblioteki bazy danych (1105)
  • Tworzenie obiektów i pisanie funkcji (1105)
  • Zapisywanie w formacie .accde (1106)
  • Ładowanie bazy danych jako biblioteki (1107)
 • Sprawdzanie kodu bibliotek baz danych (1107)
 • Odwołania do obiektu biblioteki bazy danych (1108)
 • Podsumowanie (1108)

Rozdział 34. Dostosowywanie wstążek Accessa (1111)

 • Dlaczego wymieniać paski narzędzi i menu? (1112)
  • Nowe kontrolki dla wstążek programu Access (1114)
  • Przycisk rozdzielenia (1114)
  • Rozwinięcie (1115)
  • Galeria (1115)
  • Superwskazówki (1115)
 • Praca ze wstążką programu Access 2007 (1116)
  • Zakładki (1117)
  • Grupy (1117)
  • Kontrolki (1117)
  • Zarządzanie wstążką (1117)
 • Praca z paskiem narzędzi Szybki dostęp (1118)
 • Wstążki programu Access 2007. Perspektywa projektanta (1119)
  • Proces tworzenia wstążki (1119)
  • Korzystanie z wywołań zwrotnych (1120)
 • Hierarchia wstążek (1121)
 • Rozpoczęcie pracy ze wstążkami programu Access 2007 (1122)
  • Krok 1. Projektowanie wstążki i budowanie kodu XML (1122)
  • Krok 2. Napisanie procedur wywołań zwrotnych (1123)
  • Krok 3. Utworzenie tabeli USysRibbons (1125)
  • Krok 4. Dodanie kodu XML do tabeli USysRibbons (1126)
  • Krok 5. Określenie specyficznych właściwości wstążki użytkownika (1127)
 • Podstawowy XML wstążki (1128)
 • Dodawanie kontrolek do wstążki (1129)
  • Kontrolka etykiety (1129)
  • Separator (1130)
  • Pola wyboru (1130)
  • Kontrolka Rozwinięcie (1131)
 • Korzystanie z Visual Web Developer 2005 (1132)
 • Zarządzanie wstążkami (1134)
 • Całkowite usuwanie wstążek programu Access 2007 (1135)
 • Podsumowanie (1136)

Rozdział 35. Dystrybucja aplikacji Accessa (1137)

 • Definiowanie bieżących opcji bazy danych (1138)
  • Opcje aplikacji (1138)
  • Opcje nawigacji (1141)
  • Opcje wstążki i paska narzędzi (1143)
 • Testowanie aplikacji przed dystrybucją (1144)
 • Usprawnianie aplikacji (1146)
  • Nadanie aplikacji spójnego wyglądu i wrażenia (1146)
  • Dodawanie popularnych, profesjonalnych komponentów (1148)
 • Dodatkowa ochrona aplikacji (1151)
  • Przechwytywanie błędów wszystkich procedur języka Visual Basic (1151)
  • Oddzielanie tabel od pozostałej części aplikacji (1152)
  • Dokumentowanie aplikacji (1152)
  • Tworzenie systemu pomocy (1152)
  • Implementacja struktury zabezpieczeń (1153)
 • Podsumowanie (1153)

Rozdział 36. Korzystanie z makr programu Access (1155)

 • Co to jest makro? (1156)
  • Makro Witaj świecie (1156)
  • Przypisanie makra do zdarzenia (1158)
 • Praca z rozbudowanymi makrami (1159)
  • Uruchamianie wielu kwerend akcji (1159)
 • Nazwy makr (1162)
  • Otwieranie formularzy (1162)
 • Korzystanie z warunków (1165)
  • Otwieranie raportów za pomocą warunków (1165)
  • Wiele akcji w warunku (1167)
 • Korzystanie ze zmiennych tymczasowych (1168)
  • Rozszerzone makro Witaj świecie (1168)
  • Rozszerzone makro raportu (1170)
  • Korzystanie ze zmiennych tymczasowych w kodzie VBA (1171)
 • Obsługa błędów i debugowanie makr (1172)
  • Akcja PrzyBłędzie (1173)
  • Obiekt MacroError (1175)
  • Debugowanie makr (1176)
 • Makra osadzone (1177)
 • Makra kontra kod VBA (1179)
  • Konwersja istniejących makr na kod VBA (1180)
 • Podsumowanie (1182)

Część V Access jako platforma korporacyjna (1183)

Rozdział 37. Korzystanie z XML w Accessie 2007 (1185)

 • Wprowadzenie do HTML oraz XML (1186)
  • Czym jest HTML? (1186)
  • Czym jest XML? (1188)
  • Czym jest DOM? (1191)
  • Formatowanie i transformowanie XSL(T) (1191)
  • Współdzielenie danych przy użyciu XML (1194)
  • Trochę naprawdę zaawansowanych rzeczy dotyczących XML (1195)
  • XML jako baza danych (1196)
 • DAO, ADO, ADO.Net, Access 2007 oraz XML (1198)
 • Podsumowanie (1207)

Rozdział 38. SharePoint jako źródło danych (1209)

 • Budowanie interfejsu Accessa przy wykorzystaniu SharePoint (1211)
  • Kopiowanie danych z Accessa do SharePoint (1211)
  • Budowanie formularza Access z danych z SharePoint (1213)
  • Budowanie raportu Accessa przy wykorzystaniu danych SharePoint (1215)
 • Typy aplikacji SharePoint (1216)
  • Aplikacje śledzące (1217)
  • Współpracujące aplikacje i bazy danych (1221)
 • Microsoft SharePoint Designer 2007 (1222)
 • Podsumowanie (1223)

Rozdział 39. Rozwiązania klient-serwer (1225)

 • Składowe architektury klient-serwer (1226)
  • Aplikacje (1227)
  • Zaplecze (1228)
 • Architektura wielopoziomowa (1232)
  • Systemy dwupoziomowe (1233)
  • Systemy trójpoziomowe (1233)
 • Czym jest baza danych OLTP? (1234)
 • Access, architektura klient-serwer oraz wiele warstw (1235)
  • Do jakich zastosowań pasuje Access 2007? (1235)
 • Podsumowanie (1238)

Rozdział 40. SQL Server w roli towarzysza aplikacji Access (1239)

 • Podłączanie się do serwera SQL Server (1241)
  • Czym jest proces nasłuchiwania? (1241)
  • Czym jest łańcuch połączeniowy? (1241)
  • Podłączanie się do serwera SQL Server z poziomu Accessa (1243)
  • Bezpieczeństwo serwera SQL Server (1250)
 • Praca z obiektami serwera SQL Server z Accessa (1253)
  • Używanie tabeli serwera SQL Server w Accessie (1254)
  • Widoki w serwerze SQL Server (1257)
  • Procedury przechowywane, funkcje i wyzwalacze (1259)
 • Podsumowanie (1262)

Rozdział 41. Rozbudowa baz danych Accessa do systemu SQL Server (1263)

 • Rozbudowa Accessa - Kreator rozbudowy (1265)
  • Przed rozpoczęciem procesu rozbudowy (1265)
  • Uruchomienie Kreatora rozbudowy (1266)
  • Praca z plikiem ADP Accessa (1271)
  • Porównanie typów danych Accessa 2007 i systemu SQL Server (1272)
 • Podsumowanie (1277)

Dodatki (1279)

Dodatek A Specyfikacje programu Access 2007 (1281)

Dodatek B Zawartość dołączonego CD-ROM-u (1289)

Dodatek C Co nowego w Accessie 2007 (1291)

Skorowidz (1301)

Komentarze:

Brak komentarzy

Imię/Nick:

Adres email:

Strona WWW:

Treść Komentarza:

  Bootstrap w 24 godziny

Bootstrap w 24 godziny

Cena: 67,00 zł

Czytaj więcej o książce
Kup w Helion.pl