helion
 
 
 
AutoCAD 2000i PL

AutoCAD 2000i PL

Cena: 125,00
21,00 zł
- 104 %

Autor:

Andrzej Pikoń

Data wydania: 24 maj 2001
Okładka: twarda
Format: B5
Stron: 1208
ISBN: 83-7197-459-0
Dodatek: 2 CD
Katalog: AutoCAD
W książce znajdziesz bardzo dokładne omówienie AutoCAD-a 2000i PL. Opisane zostały zarówno całkiem nowe możliwości programu znacznie rozszerzające jego możliwości, jak i narzędzia klasyczne. Książka tradycyjnie utrzymana jest w konwencji leksykonu-podręcznika i zawiera wyłączne informacje praktyczne. Wszystkie zagadnienia zostały zilustrowane praktycznymi przykładami ułatwiającymi zapoznanie się z omawianymi narzędziami. Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca m.in. przykładowe rysunki.

Nowe cechy AutoCAD-a 2000i PL:

 • Do każdego obiektu przypisana jest grubość kreski
 • Możliwość edycji kilku rysunków jednocześnie
 • Eksplorator rysunków ułatwiający współdzielenie rysunków
 • Rozmieszczenie wydruku na zasadzie WYSIWYG, czyli widzisz to co wydrukujesz
 • Szybkie wymiarowanie
 • Ulepszony manager styli wymiarowych
 • Częściowe wczytanie rysunku
 • Wodzenie kamery w przestrzeni
 • Niezależne układy współrzędnych dla rzutni i widoków
 • Edycja brył
 • Nieprostokątne rzutnie w przestrzeni papieru
 • Okno właściwości obiektów
 • Szybki wybór obiektów
 • Ulepszony edytor tekstów
 • Zmienione okna do sterowania układami współrzędnych, widokami i warstwami
 • Ulepszone okno dialogowe kreskowania
 • Edycja odnośników z poziomu bieżącego rysunku
 • Wczytywanie i zapis rysunków bezpośrednio z internetu
 • Hiperpołączenia
 • Visual LISP i Visual Basic
 • nowe punkty charakterystyczne: Parallel - do rysowania linii równoległych oraz Extension - przedłużenie odcinka lub łuku,
 • trasowanie umożliwia rysowanie obiektów pod określonym kątem lub w odniesieniu do innych obiektów.
 • okna narzędziowe i dialogowe są zgodne z Microsoft Windows 98
 • pełna obsługa Intellimouse
 • ulepszone menu kontekstowe prawego przycisku myszy
 • nazwy obiektów mogą być długie (do 255 znaków) i mogą zawierać znaki specjalne oraz spacje.
Na CD #1 znajdują się:
 • prawie 200 rysunków wykorzystywanych w przykładach
 • 40 programów shareware i freeware
 • ponad 530 AutoLISP-ów
 • około 1000 przykładowych rysunków Dwg
 • pełna wersja książki "AutoLISP - praktyczny kurs w postaci plików Pdf
 • przeglądarka do plików Pdf - Acrobat Reader
 • Sterownik WHIP4
Na CD #2 znajdziesz wersję 30-dniową AutoCAD-a 2000i PL!

Wstęp (31)

 • Co znajdziesz w tej książce (32)
 • Jak korzystać z tej książki (33)
  • Użytkownicy początkujący (33)
  • Użytkownicy zaawansowani (34)
 • Znaczki (34)
 • Instalacja wersji próbnej AutoCAD-a 2000i PL (35)
 • Instalacja przykładów (36)

Nowe możliwości AutoCAD-a 2000 (37)

 • Grubość kreski (37)
 • Edycja wielu rysunków jednocześnie (37)
 • Centrum danych projektowych (39)
 • Śledzenie (linie konstrukcyjne) (39)
 • Rozmieszczenia wydruku (40)
 • Szybkie wymiarowanie (42)
 • Ulepszony menedżer stylów wymiarowych (42)
 • Częściowe wczytanie rysunku (43)
 • Interaktywne wodzenie kamery (43)
 • Niezależne układy współrzędnych dla rzutni i widoków (44)
 • Edycja brył (44)
 • Nieprostokątne rzutnie (46)
 • Menedżer właściwości obiektów (46)
 • Szybki wybór obiektów (47)
 • Ulepszony edytor tekstów (48)
 • Zmienione okna do sterowania układami współrzędnych, widokami i warstwami (48)
 • Ulepszone okno dialogowe kreskowania (50)
 • Edycja odnośników z poziomu bieżącego rysunku (50)
 • Internet (52)
 • Visual LISP i Visual Basic (52)
 • Inne możliwości (52)

Część 1. Wiadomości podstawowe

Wprowadzenie (55)

 • Uruchomienie AutoCAD-a (55)
 • Ekran AutoCAD-a (57)
  • Obszar rysunku (57)
  • Linia statusowa (57)
  • Belka narzędziowa (58)
  • Okna narzędziowe (58)
  • Obszar dialogowy i linia poleceń (59)
  • Menu górne (59)
  • Menu kontekstowe (60)
  • Menu obrazkowe (61)
  • Menu stołu graficznego (61)
  • Menu kursora (61)
  • Menu boczne (62)
  • Okna dialogowe (62)
  • Kursor (62)
  • Ikona układu współrzędnych LUW (62)
  • Ekran tekstowy (63)
 • Jak komunikować się z programem (63)
  • Polecenia (63)
  • Wskazywanie punktów (64)
  • Wskazywanie obiektów (65)
 • Okna dialogowe (65)
  • Elementy okien dialogowych (66)
  • Wybieranie elementów i sortowanie list (68)
  • Zamykanie okien dialogowych (68)
 • Przestrzeń AutoCAD-a (69)
  • Globalny Układ Współrzędnych - GUW (69)
  • Lokalny Układ Współrzędnych - LUW (69)
  • Współrzędne (70)
  • Współrzędne prostokątne (kartezjańskie) (70)
  • Współrzędne biegunowe (71)
  • Współrzędne sferyczne (71)
  • Współrzędne walcowe (72)
  • Współrzędne bezwzględne i względne (72)
  • Domyślna orientacja osi i kierunki mierzenia kątów (73)
  • Jednostki, skala i rozmiar papieru (73)
 • Nowy rysunek - NOWY (74)
 • Otwarcie rysunku - OTW"RZ (74)
  • Poszukiwanie pliku - Znajdź plik (77)
 • Zapis rysunku na dysku - ZAP (78)
  • Zapis rysunku pod nową nazwą - ZAPISZ i NZAPISZ (79)
 • Kopia bezpieczeństwa (79)
 • Pomoc - 'POMOC (80)
 • Asystent - ASYSTENT (80)
  • Ustawienia asystenta (81)
 • Zamknięcie rysunku - ZAMKNIJ (81)
 • Zamknięcie wszystkich plików rysunkowych - ZAMKNIJWS (82)
 • Praca w środowisku wielodokumentowym (82)
 • Koniec pracy - REZYGNUJ (84)

Nowy rysunek (85)

 • Wczytanie rysunku z dysku (87)
 • Szybkie rozpoczęcie rysowania (88)
 • Rysunek prototypowy (szablon) (88)
 • Kreator (89)
  • Kreator prosty (Ustawienia szybkie) (89)
  • Kreator rozbudowany (Ustawienia zaawansowane) (91)
 • Jednostki - JEDN (95)
 • Granice rysunku - GRANICE (97)

Podstawowe obiekty AutoCAD-a (99)

 • Odcinek linii prostej - LINIA (100)
 • Punkt - PUNKT (102)
 • Okrąg - OKRĄG (103)
 • Łuk - ŁUK (105)
 • Obszar - OBSZAR (106)
 • Polilinia - PLINIA (107)
 • Automatyczne tworzenie polilinii - OBWIEDNIA (112)
 • Elipsa - ELIPSA (114)
 • Prostokąt - PROSTOK (116)
 • Wielobok - WIELOBOK (118)
 • Pierścień - PIERŚCIEŃ (119)
 • Trasa - TRASA (120)
 • Zasłona - WIPEOUT (120)
 • Szkic - SZKICUJ (122)
 • Splajn - SPLAJN (125)
 • Chmurka rewizyjna - REVCLOUD (126)
 • Multilinie (127)
 • Linie konstrukcyjne - PROSTA i P"ŁPROSTA (128)
 • Regiony (128)

Właściwości obiektów (129)

 • Wybór bieżących właściwości (130)
 • Kolor (131)
 • Typy linii (132)
  • Okno dialogowe RODZLIN (132)
 • Grubość kreski (135)
  • Bieżąca i domyślna grubości kreski - SZERLIN (136)
 • Styl wydruku (137)
 • Współczynnik skali linii (138)
  • Globalny współczynnik skali linii - RLSKALA (138)
  • Indywidualny współczynnik skali linii (139)
 • Linie z symbolami (140)
 • Malarz formatów - UZGCECHY (140)
 • Modyfikacje właściwości obiektów (145)
  • Modyfikacja właściwości za pomocą list (145)
  • Menedżer właściwości - CECHY (146)
  • Zamknięcie menedżera właściwości - CECHYZAMKNIJ (148)
  • Polecenie ZMIEŃ (152)
  • Polecenie ZMCECHY (152)

Oglądanie rysunku (153)

 • Powiększanie i przesuwanie w czasie rzeczywistym (154)
  • Powiększanie - SZOOM (154)
  • Przesuwanie - NFRAGM (156)
  • Powiększanie prostokątnego okna (158)
  • Przywoływanie poprzedniego powiększenia (159)
  • Powiększanie do zakresu (160)
  • Koniec powiększania i przesuwania w czasie rzeczywistym (160)
 • Inne możliwości ZOOM (160)
 • Zwykłe przesuwanie - -NFRAGM (165)
 • Podgląd dynamiczny - PODGLĄD (165)
 • Widoki (167)
  • Okno dialogowe WIDOK (168)
 • Odświeżanie ekranu - 'PRZERYSW (173)
 • Regeneracja rysunku - REGEN (174)
 • Wyświetlanie grubości linii (175)
 • Wyświetlanie pełnoekranowe - FULLSCREEN (176)
 • Wypełnianie (177)
 • Znaczniki - Blipmode (178)

Modyfikacje rysunku (179)

 • Jak wybierać obiekty do modyfikacji ? (180)
  • Zaczynamy od polecenia (180)
  • Zaczynamy od obiektów (180)
  • Podstawowe metody wyboru obiektów (180)
  • Okno narzędziowe Zmiana (182)
  • Usuwanie obiektów - WYMAŻ (182)
  • Kopiowanie - KOPIUJ (183)
  • Tablica - SZYK (185)
  • Kopiowanie równoległe - ODSUŃ (189)
  • Odbicie lustrzane - LUSTRO (190)
  • Podziel - PODZIEL (192)
  • Zmierz - ZMIERZ (193)
  • Przesuwanie - PRZESUŃ (194)
  • Obracanie - OBR"T (195)
  • Edycja zintegrowana - MOCORO (197)
  • Dopasowanie - DOPASUJ (198)
  • Rozdzielanie - PRZERWIJ (199)
  • Wydłużanie - WYDŁUŻ (200)
  • Rozciąganie - BEXTEND (203)
  • Ucinanie - UTNIJ (204)
  • Automatyczne ucinanie - EXTRIM (205)
  • Ucinanie - BTRIM (207)
  • Zmiana długości - PRZEDŁUŻ (207)
  • Rozciąganie - ROZCIĄGNIJ (208)
  • Rozbudowane rozciąganie - MSTRETCH (210)
  • Ścinanie - FAZUJ (211)
  • Zaokrąglanie - ZAOKRĄGL (213)
  • Zmiana wielkości obiektów - SKALA (214)
  • Modyfikacja polilinii - EDPLIN (215)
  • Łączenie polilinii - PLJOIN (219)
  • Edycja wielu polilinii - MPEDIT (220)
  • Modyfikacja splajnu - EDSPLAJN (222)
 • Rozbijanie obiektów złożonych (227)
  • Polecenie ROZBIJ (227)
  • Polecenie XROZBIJ (228)
 • Edycja multilinii - EDMLIN (228)
 • Co się stało z poleceniem ODZMIANA? (229)
 • Edycja za pomocą dwukrotnego kliknięcia (229)

Wybieranie obiektów (231)

  • Wybór za pomocą okna (235)
  • Wybór za pomocą wieloboku (236)
  • Wybór za pomocą łamanej (237)
  • Gdy robi się gęsto... (237)
  • Sterowanie skokiem, siatką węzłów, trybem ortogonalnym i lokalizacją punktów charakterystycznych z linii poleceń (238)
 • Automatyczny wybór obiektów (240)
  • Szybkie wybieranie - SWYBIERZ (240)
  • Wybór obiektów określonego typu, leżących na określonej warstwie - GETSEL (242)
  • Filtrowanie obiektów - 'FILTR (243)
 • Opcje wyboru (246)

Uchwyty (249)

 • Opcje wspólne (251)
 • Rozciąganie (251)
 • Przesuwanie (251)
 • Obracanie (251)
 • Zmiana wielkości (252)
 • Odbicie lustrzane (252)
 • Sterowanie uchwytami - OPCJE (253)

Odległość, powierzchnia i współrzędne (255)

 • Odległość - ODLEG (255)
 • Pole powierzchni i obwód - POLE (256)
 • Współrzędne punktu - ID (260)

Napisy (261)

 • Napisy proste (262)
  • Rysowanie napisu - DTEKST (262)
 • Paragrafy tekstowe (266)
  • Tworzenie paragrafu - WTEKST (266)
  • Edytor napisów (267)
  • Atrybuty napisu (zakładka Znak) (268)
  • Właściwości paragrafu (zakładka Cechy) (269)
  • Odstęp między wierszami (zakładka Odstępy linii) (269)
  • Wyszukiwanie i zastępowanie (zakładka Znajdź/Zastąp) (270)
  • Kombinacje klawiszy edytora (270)
  • Ułamki (274)
  • Edycja ułamków (275)
 • Napis na łuku - ARCTEXT (276)
 • Umieszczanie plików tekstowych w rysunku (278)
  • Wczytywanie pliku tekstowego - WTEKST (278)
  • Połączenie z plikiem tekstowym - RTEXT (279)
  • Edycja połączonych plików tekstowych - RTEDIT (280)
  • Funkcje DIESEL w RTEXT (281)
 • Styl napisu - STYL (282)
  • Bieżący styl napisu (285)
 • Modyfikacja napisów (285)
  • Modyfikacja treści napisu - ODTEKST (285)
  • Właściwości napisu - CECHY (286)
  • Dopasowanie szerokości napisu - TEXTFIT (288)
  • Rozbijanie napisów - TXTEXP (289)
  • Konwersja napisów prostych na paragraf tekstowy - TXT2MTXT (290)
 • Wypełnianie napisów (290)
 • Markowanie napisów - MTEKST (291)
 • Sprawdzanie pisowni - PISOWNIA (292)
 • Jakość wydruku napisów (294)
 • Zastępowanie napisów - ZNAJDŹ (295)
 • Zasłanianie obiektów napisem (299)
  • Tworzenie zasłony - TEXTMASK (299)
  • Usuwanie zasłony - TEXTUNMASK (300)

Rysowanie precyzyjne (301)

 • Skok i węzły - USTAWIENIARYS (302)
  • Skok - SKOK (303)
  • Siatka węzłów - SIATKA (306)
 • Tryb ortogonalny - ORTO (307)
 • Współrzędne punktów podawane z klawiatury (308)
 • Punkty charakterystyczne obiektów (309)
  • Wskazywanie punktów charakterystycznych (311)
  • Wskazywanie punktów charakterystycznych obiektów za pomocą myszy (311)
  • Automatyczna lokalizacja punktów charakterystycznych - OBIEKT (312)
  • Opcje OBIEKT (314)
  • Gdy robi się gęsto... (314)
 • Śledzenie (tymczasowe linie konstrukcyjne) (317)
  • Śledzenie kołowe BIEGUN (318)
  • Śledzenie punktów charakterystycznych ŚLEDZENIE (321)
  • Opcje śledzenia punktów charakterystycznych (322)
  • Tymczasowy punkt śledzenia (329)
  • Punkty charakterystyczne użytkownika (330)
  • Punkt względny - OD (332)
 • Stałe linie konstrukcyjne (333)
  • Prosta - PROSTA (334)
  • Półprosta - P"ŁPROSTA (337)
  • Sterowanie skokiem, siatką węzłów, trybem ortogonalnym i lokalizacją punktów charakterystycznych z linii poleceń (338)

Anulowanie poleceń (339)

 • Odwołanie ostatniego polecenia - C (339)
 • Ponowne wykonanie odwołanego polecenia - ODTW"RZ (340)
 • Odwoływanie poleceń - COFAJ (340)
 • Odzyskanie ostatnio skasowanego obiektu - ODDAJ (342)

Część 2. Pożyteczne narzędzia

Warstwy (345)

 • Sterowanie warstwami - WARSTWA (347)
  • Tworzenie nowej warstwy (348)
  • Zaznaczanie (wybór) warstw (348)
  • Wybór warstwy bieżącej (349)
  • Kasowanie warstw (349)
  • Zmiana nazwy warstwy (349)
  • Właściwości warstw (349)
  • Status warstw (350)
  • Sortowanie warstw (352)
  • Wybór rodzaju warstw wyświetlanych w oknie warstw (353)
  • Stan i właściwości warstw (357)
  • Właściwości JakWarstwa i JakBlok oraz definicja bloków (359)
 • Dla tych, którzy nie lubią ikono-przełączników (359)
 • Łatwe sterowanie warstwami (360)
  • Filtrowanie listy warstw (361)
 • Warstwa 0 (362)
 • Usuwanie warstw - USUŃ (362)
 • Narzędzia pakietu Express Tools (363)
  • Menedżer konfiguracji warstw - LMAN (364)
  • Zmiana warstwy - LAYMCH (366)
  • Przeniesienie obiektów na bieżącą warstwę- LAYCUR (367)
  • Wyłączenie wszystkich warstw za wyjątkiem wskazanej - LAYISO (367)
  • Zamrażanie warstw - LAYFRZ (368)
  • Wyłączanie warstw - LAYOFF (370)
  • Zamknięcie warstwy - LAYLCK (370)
  • Otwarcie warstwy - LAYULK (371)
  • Włączenie wszystkich warstw - LAYON (371)
  • Odmrożenie wszystkich warstw - LAYTHW (371)
  • Kasowanie warstwy i obiektów - LAYDEL (371)
  • Kasowanie warstwy i przeniesienie obiektów - LAYMRG (372)

Bloki (375)

  • Tworzenie i wstawianie bloku (377)
 • Definiowanie bloku - BLOK (378)
  • Definiowanie bloku -BLOK (380)
 • Wstawianie bloków (381)
  • Okno dialogowe WSTAW (381)
  • Wczytywanie bloku z dysku (382)
  • Wstawianie bloku z innego rysunku (383)
  • Wstawianie pliku DWG metodą "przenieś i upuść" (383)
 • Przykład definiowania i wstawiania bloku (385)
  • Definiowanie bloku (385)
  • Wstawianie bloku (385)
  • Drzwi 1x1 (387)
 • Polecenie -WSTAW (387)
 • Wielokrotnie wstawianie bloku - WWSTAW (389)
 • Rozbijanie bloku - ROZBIJ (390)
 • Zapis bloku na dysku - PISZBLOK (391)
 • Nowy punkt wstawienia bloku - BAZA (392)
 • Właściwości bloków (392)
 • Edycja bloków (394)
  • Redefinicja bloku (394)
  • Edycja bloku - ODNEDYCJA (394)
  • Dodawanie i usuwanie elementów z bloku - ODNUSTAW (395)
  • Zakończenie edycji bloku - ODNZAMKNIJ (396)
 • Biblioteki bloków (398)
 • Usuwanie nieużywanych bloków - USUŃ (400)
 • Kopiowanie elementów bloku - NCOPY (401)
 • Granica cięcia i wydłużania (402)
  • Ucinanie - BTRIM (402)
  • Rozciąganie - BEXTEND (403)
 • Przycinanie bloków - PRZYTOD i CLIPIT (403)
 • Liczba bloków - BCOUNT (404)
 • Kopiowanie z wykorzystaniem schowka (405)
  • Kopiowanie do schowka - KOPIUJ_S (405)
  • Kopiowanie wraz z punktem wstawienia - KOPIUJBAZA (406)
  • Przeniesienie do schowka - WYTNIJ (406)
  • Wklejanie - WKLEJ (406)
  • Wklejanie jako blok - WKLEJBLOK (407)
  • Wklejanie w tym samym położeniu - WKLEJORYG (407)
 • Tworzenie ikon podglądu bloku - BLOCKICON (407)

Centrum danych projektowych (409)

 • Włączenie centrum - ADCENTER (409)
 • Okno centrum danych projektowych (410)
  • Okno nawigacyjne (411)
  • Paleta (411)
  • Wstawianie bloków (413)
  • Wstawianie innych danych projektowych (417)
  • Wyszukiwanie (418)
  • Często wykorzystywane dane (422)
  • Odświeżenie palety i okna nawigacyjnego (423)
  • Otwarcie rysunku (423)
  • Zastosowanie eksploratora Windows (423)
 • Zamknięcie centrum - ADCZAMKNIJ (424)
 • Nawigacja - ADCPRZEJDŹ (425)

Symbole i typy linii (427)

 • Tworzenie symboli - MKSHAPE (427)
 • Wstawianie symboli - SYMBOL (430)
 • Wczytywanie symboli z pliku SHX - WCZYTAJ (430)
 • Tworzenie typów linii użytkownika - MKLTYPE (432)
 • Tradycyjne tworzenie typów linii (435)

Rysunek aksonometryczny (437)

 • Siatka aksonometryczna (437)
  • Włączanie i wyłączanie siatki aksonometrycznej - 'USTAWIENIARYS (438)
  • Polecenie 'IZO (439)
 • Okrąg aksonometryczny - ELIPSA (439)

Kreskowanie (441)

 • Kreskowanie GKRESKUJ (443)
  • Wybór obszaru do kreskowania (444)
  • Wybór wzoru kreskowania (444)
  • Podgląd kreskowania (445)
  • Wykonanie kreskowania (446)
  • Skala i kąt obrotu kreskowania (446)
  • Wyświetlenie zdefiniowanej granicy kreskowania (446)
  • Dziedziczenie parametrów kreskowania (447)
  • Kreskowanie obiektów wewnętrznych (447)
  • Zaawansowane opcje kreskowania (447)
  • Kreskowanie z "dziurami" (449)
 • Kreskowanie skojarzone (zespolone) (451)
  • Proste kreskowanie (455)
  • Kreskowanie ISO (455)
 • Polecenie KRESKUJ (456)
 • Wypełnianie obszarów (457)
 • Edycja kreskowania (458)
  • Polecenie EDKRESK (458)
  • Edycja właściwości kreskowania - CECHY (460)
 • Superkreskowanie - SUPERHATCH (461)
  • Mapa bitowa (462)
  • Blok (465)
  • Odnośnik zewnętrzny (467)
  • Zasłona (468)
  • Wybór obiektu (470)
  • Opcje superkreskowania (470)

Rysunek prototypowy czyli szablon (471)

 • Co może zawierać rysunek prototypowy (471)
 • Jak skorzystać z rysunku prototypowego (472)
  • Brak rysunku prototypowego (473)
 • Jak utworzyć rysunek prototypowy (473)
  • Położenie katalogu rysunków prototypowych (474)

Regiony (475)

 • Tworzenie regionów - REGION (476)
 • Automatyczne tworzenie regionów - OBWIEDNIA (477)
 • Działania na regionach (479)
  • Łączenie regionów - SUMA (480)
  • Odejmowanie regionów - R"ŻNICA (481)
  • Znajdowanie części wspólnej regionów - ILOCZYN (482)
  • Kasowanie pierwowzorów (483)
 • Rozbijanie regionów - ROZBIJ (483)
 • Parametry fizyczne regionu - PARAMFIZ (484)

Multilinie (485)

 • Multilinia - MLINIA (486)
 • Styl multilinii - MLSTYL (488)
 • Edycja multilinii - EDMLIN (495)

Naprawianie uszkodzonych rysunków (501)

 • Naprawianie rysunku - NAPRAW (501)
 • Sprawdzanie rysunku - TEST (502)

Część 3. Wydruk

Wydruk (505)

 • Wydruk - KREŚL (506)
  • Ustawienia urządzenia drukującego - Urządzenie drukujące (508)
  • Ustawienia wydruku - Ustawienia kreślenia (510)
  • Skala wydruku (512)
  • Chowanie linii niewidocznych na wydruku (514)
  • Jak drukować duże rysunki na drukarce małego formatu (514)
 • Ustawienia strony - USTAWIENIASTR (516)
 • Podgląd wydruku - PDRUK (516)
 • Menedżer urządzeń drukujących - MENPLOT (518)
  • Dodanie nowego urządzenia drukującego (519)
  • Edytor konfiguracji urządzenia drukującego (522)
 • Import plików PCP i PC2 - KREATORPCWE (523)
 • Automatyczny wydruk (523)
 • Oznaczanie wydruków - ZNAKWYDRUKU (524)

Rozmieszczenia wydruku (527)

  • Włączanie przestrzeni papieru (531)
  • Przełączanie pomiędzy przestrzeniami (532)
  • Ustawienia strony - USTAWIENIASTR (532)
  • Import ustawień strony - USTAWIENIASTRWE (533)
  • Kreator rozmieszczeń wydruku - KREATORARKUSZA (533)
  • Rozmieszczenia wydruku - ARKUSZ (535)
  • Tworzenie nowych rozmieszczeń wydruku (535)
  • Wczytania rozmieszczenia wydruku z innego rysunku (536)
  • Usuwanie rozmieszczenia wydruku (537)
  • Zmiana nazwy rozmieszczenia wydruku (537)
  • Kopiowanie i przesuwanie rozmieszczenia wydruku (538)
 • Rzutnie (538)
  • Tworzenie rzutni - RZUTNIE (539)
  • Widok w rzutniach (540)
  • Edycja obiektów w rzutniach (544)
  • Skala w rzutniach (544)
  • Blokada skali powiększenia w rzutni (546)
  • Sterowanie widocznością warstw za pomocą menedżera warstw - WARSTWA (548)
  • Widoczność warstw w rzutniach - RWARSTWA (549)
  • Włączanie i wyłączanie rzutni (550)
  • Przycinanie rzutni - PRZYTRZUT (551)
  • Chowanie linii niewidocznych w rzutni (552)
  • Widoczność ramek rzutni (553)
  • Obracanie zawartości rzutni (553)
  • Właściwości rzutni - CECHY (555)
  • Edycja rzutni za pomocą uchwytów (557)
  • Jednorodne skalowanie linii nieciągłych w rzutni (557)
  • Usuwanie rzutni (558)
  • Przypisanie tabeli stylów wydruku do rzutni (558)
  • Polecenie -RZUTNIE (559)
 • Inne polecenia (560)
  • Tworzenie i sterowanie rzutniami - WWIDOK (560)
  • Konfiguracja rysunku - MVSETUP (561)

Style wydruku (567)

 • Rodzaje stylów wydruku (568)
 • Zmiana stylu wydruku (569)
 • Bieżący styl - STYLWYDRUKU (569)
 • Edycja tabeli stylów (570)
 • Obsługa True Color w stylach wydruku (573)
 • Wyświetlanie stylów wydruku na ekranie (574)
 • Tworzenie tabeli stylów (574)
 • Dołączanie tabeli stylów wydruku (577)
 • Menedżer tabel stylów wydruku - MENSTYL"W (578)

Automatyczny wydruk (581)

 • Dodanie nowego rysunku do listy (582)
 • Usunięcie rysunku z listy (582)
 • Zapis listy plików do wydrukowania (582)
 • Wczytanie listy plików do wydrukowania (582)
 • Rozpoczęcie wydruku (583)
 • Wydruk próbny (583)
 • Raporty (584)
 • Rozmieszczenie wydruku (585)
 • Ustawienia strony (586)
 • Urządzenie drukujące (586)
 • Ustawienia wydruku (587)
 • Warstwy (588)
 • Zakończenie działania (589)

Część 4. Wymiarowanie

Wymiarowanie (593)

 • Wymiary skojarzone (zespolone) (594)
 • Nazwy elementów wymiaru (595)
 • Wymiary liniowe - WYMLINIOWY (595)
 • Wymiar dopasowany - WYMNORMALNY (599)
 • Wymiarowanie promienia - WYMPROMIEŃ (601)
 • Wymiarowanie średnicy - WYMŚREDNICA (602)
  • Wymiarowanie średnicy w drugim rzucie (603)
 • Środek okręgu i linie środkowe - WYMCENTRUM (605)
 • Wymiarowanie kątów - WYMKĄTOWY (605)
 • Wymiarowanie współrzędnych - WYMWSP"ŁRZ (606)
 • Łańcuch wymiarowy od linii bazowej - WYMBAZA (607)
 • Szeregowy łańcuch wymiarowy - WYMSZEREG (608)
 • Szybkie wymiarowanie - SWYMIAR (611)
  • Edycja punktów wymiarowych (612)
 • Odnośniki (614)
  • Odnośnik - SLODNIES (614)
  • Odnośnik zwykły - LODNIES (618)
  • Odłączanie odnośników od obiektu - QLDETACHSET (619)
  • Przyłączanie odnośnika do obiektu - QLATTACH (619)
  • Globalne przyłączanie odnośników do obiektu - QLATTACHSET (620)
 • Tolerancje kształtu (620)
 • Korzystaj z punktów charakterystycznych (621)

Edycja wymiarów (623)

 • Menu kontekstowe (624)
 • Edycja wymiarów za pomocą uchwytów (624)
 • Polecenie WYMEDYCJA (627)
 • Polecenie WYMEDTEKST (628)
 • Właściwości wymiaru - CECHY (629)
 • Zmiana treści napisu wymiarowego - ODTEKST (630)
 • Rozbijanie wymiarów (631)
 • Napis wymiarowy na czystym tle (631)
  • Przesunięcie napisu wymiarowego (632)
  • Wykasowanie obiektów pod napisem (632)
  • Maskowanie napisu - TEXTMASK (633)

Style wymiarowe (635)

 • Sterowanie stylami wymiarowymi - WYMSTYL (636)
  • Styl wymiarowy (636)
  • Okno dialogowe WYMSTYL (637)
  • Bieżący styl wymiarowy (638)
  • Nowy styl wymiarowy (639)
  • Usunięcie stylu wymiarowego (640)
  • Zmiana nazwy stylu wymiarowego (640)
  • Modyfikacja stylu wymiarowego (640)
  • Małe zmiany stylu wymiarowego (640)
  • Porównanie stylów wymiarowych (641)
 • Modyfikacje stylu wymiarowego (642)
  • Linie i strzałki - Linie i strzałki (642)
  • Napis wymiarowy - Tekst (644)
  • Właściwości ogólne i dopasowanie - Dopasowanie (646)
  • Jednostki - Jednostki podstawowe (648)
  • Jednostki dodatkowe - Jednostki dodatkowe (650)
  • Tolerancje - Tolerancje (651)
 • Zmienna Dimaso (653)
 • Polecenie WYMZMIEŃ (653)
 • 3 krótkie pytania dotyczące wymiarów (654)
 • Rodzaje strzałek wymiarowych (655)
 • Eksport i import stylów wymiarowych (656)
  • Eksport stylów wymiarowych - DIMEX (656)
  • Import stylów wymiarowych - DIMIM (657)

Wymiary w rzutniach przestrzeni papieru (659)

 • Jednorodne wymiarowanie rzutni (659)
 • Wymiarowanie w przestrzeni papieru - Dimlfac (662)

Część 5. Rysowanie w przestrzeni

Układy współrzędnych (667)

 • Sterowanie układami współrzędnych (669)
  • Polecenie LUW (669)
  • Okno narzędziowe LUW II (672)
 • Menedżer układów współrzędnych - MENLUW (675)
  • Zakładka Nazwane LUW (676)
  • Zakładka Orto LUW - ODLUWS (678)
  • Parametry - zakładka Ustawienia (679)
 • Układ współrzędnych w rzutni (680)
 • Widok z góry w rzutni (683)
 • Układ współrzędnych związany z widokiem (685)
 • Ikona układu współrzędnych - LUWSYMB (686)
  • Cechy ikony LUW (687)
 • Reguła prawej dłoni (688)
 • Przykłady (690)
  • Przykład 2D (690)
  • Przykład 3D (690)

Oglądanie rysunku 3D (693)

 • Punkt widzenia - PKTOBS (694)
  • Kierunki ortogonalne (696)
  • Okno dialogowe ODPKTOBS (698)
 • Interaktywne wodzenie kamery (699)
  • Położenie kamery - KAMERA (701)
  • Przesuwanie i powiększanie (702)
  • Perspektywa (703)
  • Zmiana odległości - 3DODLEG (704)
  • Obracanie kamery - 3DKAMERA (705)
  • Wprawianie w ruch - 3DCORBITA (705)
  • Cieniowanie (706)
  • Płaszczyzny tnące - 3DPRZEKR"J (708)
  • Narzędzia ułatwiające wizualizację (710)
  • Przykład (710)
  • Degradacja obrazu (711)
 • Cieniowanie w rzutni- STYLCIENIOWANIA (712)
 • Widok dynamiczny - DWIDOK (714)
 • Widok z góry - PLAN (716)
 • Chowanie linii - UKRYJ (717)

Modelowanie w przestrzeni 3-wymiarowej (719)

 • Modele szkieletowe, ściankowe i brylowe (720)
 • Współrzędne i filtry (721)
 • Elementy płaskie w przestrzeni 3-wymiarowej (722)
 • Poziom i wysokość pogrubienia (723)
  • Wysokość pogrubienia jako właściwość obiektu (726)
  • Kopiowanie wysokości pogrubienia (727)
 • Modele krawędziowe (728)
  • Odcinek 3-wymiarowy - LINIA (728)
  • Polilinia 3-wymiarowa - 3WPLINIA (729)
 • Modele ściankowe (730)
  • Ścianka - 3WPOW (730)
  • Widoczność krawędzi ścianki - KRAW (732)
  • Siatka - 3D SIATKA (733)
  • Powierzchnia prostoliniowa - POWPROST (734)
  • Powierzchnia równoległa - POWWALC (736)
  • Powierzchnia obrotowa - POWOBROT (737)
  • Powierzchnia brzegowa - POWKRAW (738)
 • Predefiniowane obiekty siatkowe (740)
  • Prostopadłościan - 3D KOSTKA (740)
  • Klin - 3D KLIN (741)
  • Ostrosłup - 3D OSTROSŁUP (741)
  • Stożek - 3D STOŻEK (742)
  • Sfera - 3D SFERA (742)
  • Kopuła - 3D KOPUŁA (742)
  • Miska - 3D MISA (743)
  • Torus - 3D TORUS (743)
 • Siatki (743)
  • Siatka - SIATKA3W (743)
  • Polipowierzchnia - PPOW (744)

Modyfikacja obiektów 3D (747)

 • Płaszczyzna XY (747)
 • Tablica 3D - 3DSZYK (749)
 • Zmiana położenia obiektów w przestrzeni (751)
  • Dopasowanie - DOPASUJ (751)
  • Obrót - OBROTY3D (754)
  • Odbicie lustrzane - LUSTRO3D (755)
 • Modyfikacja polilinii i powierzchni 3D - EDPLIN (758)
 • Właściwości ścianek, polilinii i powierzchni (761)
  • Właściwości ścianki 3WPOW (761)
  • Właściwości polilinii 3WPLINIA (762)
  • Właściwości powierzchni (762)
 • Uchwyty (763)
 • Rozbijanie obiektów 3D - ROZBIJ (763)

Modelowanie bryłowe ACIS (765)

 • Bryły proste (766)
  • Prostopadłościan - KOSTKA (766)
  • Kula - SFERA (768)
  • Klin - KLIN (769)
  • Stożek - STOŻEK (770)
  • Walec - WALEC (772)
  • Torus - TORUS (774)
 • Bryły złożone (775)
  • Suma brył - SUMA (775)
  • Różnica brył - R"ŻNICA (775)
  • Część wspólna brył - ILOCZYN (776)
  • Część wspólna brył - PRZENIKANIE (779)
  • Pogrubianie - WYCIĄGNIJ (780)
  • Pogrubianie wzdłuż kierownicy - WYCIĄGNIJ (783)
  • Pogrubianie i część wspólna (785)
  • Pogrubianie i część wspólna 3 przekrojów (788)
  • Obracanie - PRZEKRĘC (789)
 • Przyczepianie układu współrzędnych do ścianki bryły (790)
 • Wyświetlanie brył (791)
  • Gęstość linii - zmienna Isolines (792)
  • Gęstość siatki - zmienna Facetres (792)
  • Wyświetlanie konturów - zmienna Dispsilh (793)
  • Siatkowa reprezentacja walców i stożków - zmienna Facetratio (794)
 • Parametry fizyczne brył - PARAMFIZ (795)
 • Przekształcanie brył AME - AMEKONW (796)
 • Eksport i import w formacie ACIS (796)
  • Wczytywanie brył w formacie ACIS - ACISWE (796)
  • Zapis brył w formacie ACIS - ACISWY (796)
 • Rzuty i przekroje brył (797)
  • Tworzenie rzutni - RZUTUJ (797)
  • Rysowanie rzutów i przekrojów - RYSRZUT (804)
  • Rysowanie zarysów - PROFIL (805)

Modyfikacja brył (807)

 • Ścinanie krawędzi - FAZUJ (807)
 • Zaokrąglanie krawędzi - ZAOKRĄGL (809)
 • Przekrój - PRZEKR"J (811)
 • Przecięcie - PŁAT (813)
 • Modyfikacja brył - EDBRYŁA (814)
  • Modyfikacja brył - ciAło (816)
  • Modyfikacja ścianek - Powierzchnia (819)
  • Modyfikacja krawędzi - Krawędź (825)
 • Inne operacje edycyjne (826)

Rendering (827)

 • Obiekty 3D (828)
 • Materiały - RMAT (828)
  • Parametry materiału (830)
 • Biblioteka materiałów - BIBLMAT (832)
 • Światła - ŚWIATŁO (833)
  • Światło punktowe - "żarówka" (835)
  • Światło równoległe - "słońce" (836)
  • Światło stożkowe - "reflektor" (838)
 • Sceny - SCENA (840)
 • Rendering - RENDER (841)
 • Tło - TŁO (845)
 • Mgła - MGŁA (846)
 • Krajobrazy (847)
  • Wstawianie elementu krajobrazu - KRNOWY (847)
  • Edycja elementu krajobrazu - KREDYCJA (848)
  • Biblioteka krajobrazów - KRBIBL (849)
 • Parametry renderingu - RPARAM (849)
 • Zapis i odczyt ekranu renderingu (850)
  • Zapis ekranu do pliku - ZAPISZOBR (850)
  • Wczytanie mapy bitowej z pliku - WYŚWIETL (851)
 • Informacje o renderingu - STAT (851)
 • Komunikacja z 3D Studio (852)
  • Wczytywanie rysunków z 3DStudio - 3DSWE (852)
  • Zapis rysunku w formacie 3DStudio - 3DSWY (854)
 • Mapowanie - USTALUV (855)
 • Rodzaj materiału - POKMAT (856)
 • Światła, materiały, tekstury i przezroczystość w rzutniach (857)

Część 6. Dla zaawansowanych

Atrybuty (861)

 • Tworzenie atrybutów - ATRDEF (862)
  • Polecenie -ATRDEF (864)
 • Tworzenie i wstawianie bloków z atrybutami (865)
 • Sporządzanie listy atrybutów (866)
  • Okno dialogowe ATRWYC (866)
  • Plik formatujący (867)
  • Polecenie -ATRWYC (868)
 • Tryb wyświetlania i wydruku atrybutów - ATRWID (868)
 • Edycja atrybutów (869)
  • Edycja definicji atrybutu - ODTEKST (869)
  • Edycja atrybutów - ODATR (870)
  • Edycja atrybutów - ATRRED (871)
  • Globalna edycja atrybutów - GATTE (874)
 • Redefinicja atrybutów - ATRREDEF (875)
 • Właściwości definicji atrybutów (877)
 • Przykład (878)
 • Rozbijanie bloków zawierających atrybuty (881)
  • Rozbijanie bloków - ROZBIJ (881)
  • Rozbijanie bloków z przekształceniem atrybutów na napisy - BURST (881)

Rzutnie w przestrzeni modelu (883)

 • Konfiguracja rzutni - RZUTNIE (884)
  • Tworzenie konfiguracji rzutni (885)
  • Wybór zapisanej konfiguracji rzutni (888)
 • Układ współrzędnych w rzutni (891)
  • Ortogonalny LUW w tworzonych rzutniach 3D (892)

Odnośniki (895)

 • Zarządzanie odnośnikami - ODNOŚNIK (896)
  • Status odnośników (898)
  • Hierarchia odnośników (898)
  • Przyłączanie odnośników - Dołącz (899)
  • Przyłączanie odnośników na stałe - opcja Ustal... (900)
  • Zmiana sposobu przyłączenia (901)
 • Przyłączanie odnośników - DOŁĄCZ (903)
 • Przyłączanie wybranych elementów odnośnika - USTAL (905)
 • Przycinanie odnośników (906)
  • Przycinanie - PRZYTOD (906)
  • Przycinanie - CLIPIT (911)
 • Edycja odnośników (914)
  • Edycja odnośnika - ODNEDYCJA (914)
  • Dodawanie i usuwanie elementów z odnośnika - ODNUSTAW (916)
  • Zakończenie edycji odnośnika - ODNZAMKNIJ (918)
 • Modyfikacja właściwości odnośnika (919)
 • Kopiowanie odnośników - PACK (920)
 • Wczytywanie odnośników na żądanie (921)
  • Sterowanie wczytywaniem na żądanie (921)
  • Indeksy (922)
 • Projekty (923)
  • Tworzenie projektu (923)
  • Korzystanie z projektu (924)
 • Nazwy odnośników na rysunku (925)
  • Lista odnośników RTEXT (926)
  • Zmiana ścieżek dostępu - REDIR (927)

Mapy bitowe (929)

 • Zarządzanie mapami bitowymi - OBRAZ (930)
  • Drzewo map bitowych (931)
  • Dołączanie map bitowych - Dołącz (932)
 • Dołączanie map bitowych - DOŁĄCZOBR (933)
 • Przycinanie map bitowych (934)
  • Przycinanie - PRZYTOBR (934)
  • Przycinanie - CLIPIT (935)
 • Jasność, kontrast i płowienie - DOPASOBR (936)
 • Jakość wyświetlania - JAKOŚĆOBR (937)
 • Przezroczystość - PRZEZROCZYSTOŚĆ (938)
 • Widoczność obramowania map bitowych (938)
  • Polecenie RAMKAOBR (938)
  • Polecenie TFRAMES (939)
 • Kolejność wyświetlania - PORZWYŚ (939)
 • Właściwości map bitowych (941)

Grupowanie obiektów (943)

 • Grupowanie (944)
  • Polecenie GRUPA (944)
  • Tworzenie grupy (947)
  • Wybieranie grupy (948)
  • Jak zamienić blok na grupę? (953)
  • Jak zamienić grupę na blok? (953)
 • Zbiory wskazań (954)

Slajdy (957)

 • Tworzenie slajdu - WSLAJD (957)
 • Wyświetlanie slajdu - SLAJD (958)
 • Biblioteka slajdów (959)

Częściowe wczytywanie rysunku (961)

 • Częściowe otwarcie rysunku - OTW"RZCZĘŚĆ (961)
 • Wczytanie dodatkowej geometrii - WCZYTAJCZĘŚĆ (965)

Import i eksport (967)

 • IMPORT (967)
  • Wczytywanie plików w formacie 3D Studio - 3DSWE (968)
  • Wczytywanie plików w formacie DXF - DXFWE (969)
  • Wczytywanie plików PostScriptowych - PSWE (969)
  • Jakość rysunków PostScriptowych - Psquality (969)
  • Dynamiczne wyświetlanie rysunku podczas wstawiania - Psdrag (970)
  • Wczytywanie plików w formacie ACIS - ACISWE (970)
  • Wczytywanie plików w formacie WMF - WMFWE (970)
 • EKSPORT (971)
  • Format WMF - WMFWY (972)
  • Format ACIS (SAT) - ACISWY (972)
  • Format STL - STLWY (972)
  • Postscript - PSWY (973)
  • Format DXX (974)
  • Format BMP - BMPWY (974)
  • Format DXF - DXFWY (975)
  • Format 3D Studio - 3DSWY (975)
  • Zapis bloku na dysku (975)
  • Format DWF - DWFWY (976)
 • Zapis rysunków w formacie AutoCAD-a 13 i 14 (976)
 • Wczytywanie plików w formacie DXB - DXBWE (976)

Skrypty (977)

 • Tworzenie skryptów (977)
 • Uruchomienie skryptu - POKAZ (978)
 • Wykonanie skryptu od początku - CPOKAZ (978)
 • Kontynuacja wykonania skryptu - 'DALEJ (978)
 • Pauza w wykonaniu skryptu - CZEKAJ (979)
 • Przykład automatycznej prezentacji z wykorzystaniem slajdów (979)

Skróty i polecenia zewnętrzne (981)

 • Skróty poleceń (981)
 • Polecenia zewnętrzne (984)
 • Plik Acad.pgp (985)

Pozyskiwanie informacji od AutoCAD-a (987)

 • Odległość - ODLEG (987)
 • Pole powierzchni i obwód - POLE (988)
 • Współrzędne punktu - ID (988)
 • Wyświetlanie listy wszystkich obiektów - DBLISTA (988)
 • Wyświetlanie listy wybranych obiektów - LISTA (989)
 • Informacje o elementach bloku lub odnośnika - XLIST (989)
 • Status rysunku - STAN (990)
 • Informacje o czasie - CZAS (990)

Część 7. Ciekawe możliwości

Express Tools (993)

 • Instalacja narzędzi Express Tools (994)
 • Narzędzia (995)
  • Narzędzia ogólnego przeznaczenia (995)
  • Narzędzia do edycji bloków (996)
  • Narzędzia do zarządzania warstwami (997)
  • Narzędzia tekstowe (998)
  • Narzędzia wspomagające wymiarowanie (998)

Kalkulator geometryczny (999)

 • Operatory i funkcje (999)
 • Zmienne (1003)

OLE (1005)

 • Co to jest OLE? (1006)
 • Czym różni się łączenie od osadzania? (1007)
 • Umieszczanie obiektów OLE w rysunkach AutoCAD-a (1007)
  • Osadzanie - WSTAWOBJ (1008)
  • Łączenie - WSTAWOBJ (1009)
  • Łączenie zawartości schowka - WKLEJ_S (1010)
  • Wklejanie (osadzanie) zawartości schowka - WKLEJ (1010)
  • Zarządzanie połączeniami - OLE_P (1011)
  • Wklejanie zawartości schowka z przekształceniem w obiekty AutoCAD-a (1012)
 • Umieszczanie rysunków AutoCAD-a w innych aplikacjach (1012)
  • Osadzanie - KOPIUJ_S (1012)
  • Wycięcie i osadzenie - WYTNIJ (1013)
  • Łączenie - KOPIUJ_P (1013)
 • Umieszczanie zawartości okna tekstowego w schowku - KOPIUJHIST (1013)
 • Widoczność obiektów OLE (1014)
 • Domyślna jakość wyświetlania obiektów OLE (1014)
 • Skalowanie obiektów OLE - OLESKALA (1015)
 • Edycja obiektów OLE (1016)
 • Osadzanie metodą "przenieś-i-upuść" (1018)

AutoLISP (1019)

 • Praktyczny kurs AutoLISP-u (1020)

Visual Basic (1021)

 • Korzystanie z gotowych programów VBA (1021)
 • Edytor VBA - VBAIDE (1024)
 • Pierwszy program (1025)
 • Kilka ciekawych przykładów (1030)
 • Usuwanie makra (1037)
 • Pakiet uruchomieniowy (1037)
 • Przeglądarka obiektów (Object Browser) (1039)
 • Program KOS.DVB (1040)

Stół graficzny (digitizer) (1049)

 • Obsługa stołu graficznego - PULPIT (1050)
  • Konfiguracja stołu graficznego (1050)
  • Kalibracja stołu graficznego (1052)
  • Wynik dopasowania (1053)
  • Błąd RMS (1053)
  • Odchylenia (1053)
  • Wybór rodzaju transformacji (1054)
  • Przenoszenie dużych rysunków (1054)

Internet (1055)

 • Instalacja narzędzi Internetowych (1056)
 • Otwieranie i zapisywanie rysunków w Internecie (1057)
  • Otwarcie rysunku w Internecie - OTW"RZ (1057)
  • Wstawianie bloku z Internetu - WSTAW (1058)
  • Zapis rysunku w Internecie ZAPISZ (1059)
 • Uruchamianie przeglądarki - BROWSER (1059)
 • AutoCAD na dziś - DZIŚ (1060)
 • Autodesk Point A (1061)
 • Meet now - SPOTKAJMYSIĘ (1062)
 • Publikacja rysunków w sieci - OPUBLIKUJWSIECI (1063)
 • Tworzenie przesyłki do elektronicznej transmisji - ETRANSMIT (1069)
 • Tworzenie rysunków DWF (1070)
  • Parametry pliku DWF (1071)
 • Oglądanie rysunków DWF w Internecie (1072)
 • Serwis CAD - www.cad.pl (1075)
 • Forum CAD (1075)

Hiperpołączenia (1077)

 • Wstawianie i edycja hiperpołączeń - HYPERLINK (1077)
 • Otwarcie hiperpołączenia (1079)
 • Usunięcie hiperpołączenia (1079)
 • Kursor hiperpołączeń - HYPERLINKOPTIONS (1080)
 • Hiperpołączenia względne i bezwzględne (1082)
 • Poszukiwanie i modyfikacja hiperpołączeń - SHOWURLS (1083)
 • Stare polecenie do obsługi połączeń (1084)

Inne użyteczne polecenia (1087)

 • Kopiowanie plików skojarzonych z rysunkiem - PACK (1087)
 • Odświeżanie jednej rzutni - PRZERYS (1089)
 • Regeneracja wszystkich rzutni - REGENW (1089)
 • Autoregeneracja - REGENAUTO (1090)
 • Dokładność rysowania - ROZDZ (1090)
 • Okno dialogowe NNAZWA (1091)
 • Polecenie -NNAZWA (1092)
 • Usuwanie nieużywanych obiektów - USUŃ (1092)
 • Właściwości rysunku - DWGCECHY (1093)
 • Wczytywanie aplikacji - WCZYTAJAPL (1095)
 • Wczytywanie menu - MENUWCZYTAJ (1097)
 • Usuwanie menu - MENUUSUŃ (1098)
 • Zachowywanie poprzedniej wersji pliku (1099)
 • Znaki uniwersalne (1099)
 • Dostosowanie prawego przycisku myszki (1099)
 • Kto otworzył rysunek - WHOHAS (1101)
 • Powtarzanie - WIELE (1101)
 • Przesuwanie dynamiczne - TRDYNAM (1101)
 • Wielkość celownika - CELOWNIK (1102)
 • Zaznaczanie punktów - 'ZNACZNIK (1102)
 • Okno dialogowe ODWYBIERZ (1102)
 • Wyłączanie i włączanie poleceń - UDEF, REDEF (1102)
 • Reinicjalizacja - REINST (1103)
 • Info - 'INFO (1103)
 • Kompilacja czcionek i symboli KOMPILUJ (1103)
 • Status drzewa indeksu obszaru - DRZEWO (1104)
 • Wypełnienia PostScriptowe - PSWYP (1104)
 • Rozpoczęcie zapisu przebiegu sesji do pliku - PLIKHISTTAK (1104)
 • Zakończenie zapisu sesji do pliku - PLIKHISTNIE (1105)
 • Zarządzanie aplikacjami ARX - ARX (1105)
 • Ekran tekstowy - TEKRAN (1105)
 • Ekran graficzny - GEKRAN (1105)
 • Konwersja - KONWERSJA (1105)
 • Polecenie WYPEŁNIJ (1106)

Okna narzędziowe (1107)

 • Wyświetlanie okien narzędziowych (1107)
 • Konfiguracja okien narzędziowych - PASEKN (1107)
 • Przenoszenie przycisku między oknami (1109)
 • Usuwanie przycisku z okna (1109)
 • Umieszczanie nowego przycisku w oknie (1109)
 • Umieszczanie całkiem nowego przycisku w oknie (1110)
 • Zmiana wyglądu ikony przycisku (1111)
 • Tworzenie nowego okna narzędziowego (1111)
 • Usuwanie okna narzędziowego (1112)

Opcje (1113)

 • Ustawienia - OPCJE (1113)
  • Katalogi - zakładka Pliki (1114)
  • Wyświetlanie - zakładka Ekran (1115)
  • Otwieranie i zapisywanie plików - zakładka Otwórz i zapisz (1117)
  • Wydruk - zakładka Kreślenie (1120)
  • Parametry ogólne - zakładka System (1121)
  • Ustawienia użytkownika - zakładka Parametry użytkownika (1123)
  • Parametry rysowania - zakładka Pomoce rysunkowe (1125)
  • Wybieranie - zakładka Wybór (1126)
  • Profile użytkownika - zakładka Profile (1127)

Część 8. Dodatki

Wymagania sprzętowe (1131)

Instalacja AutoCAD-a (1133)

 • Klucz sprzętowy (1133)
 • Instalacja AutoCAD-a (1134)
 • Ponowna instalacja (1144)
 • Zmiana koloru tła ekranu (1145)
 • Usuwanie AutoCAD-a z dysku (1146)

Uruchamianie AutoCAD-a z parametrami (1149)

Wybrane funkcje DIESEL (1151)

 • Odczyt zmiennych systemowych (1151)
 • Odczyt daty i czasu (1152)
 • Odczyt właściwości rysunku (1152)
 • Odczyt właściwości użytkownika (1153)
 • Odczyt nazw odnośników (1154)
 • Odczyt nazw map bitowych (1154)

Skróty klawiaturowe (1155)

Zmienne systemowe (1157)

 • Lista zmiennych systemowych (1158)

Część 9. Skorowidz

Skorowidz (1179)

Komentarze:

Brak komentarzy

Imię/Nick:

Adres email:

Strona WWW:

Treść Komentarza:

  Ajax. Od podstaw

Ajax. Od podstaw

Cena: 77,00 zł

Czytaj więcej o książce