helion
 
 
 
Bazy danych i PostgreSQL. Od podstaw

Bazy danych i PostgreSQL. Od podstaw

Tytuł oryginału: Beginning Databases with PostgreSQL

Cena: 89,00 zł

Autorzy:

Richard Stones, Neil Matthew

Tłumacz:

Radosław Meryk

Data wydania: 18 kwiecień 2002
Okładka: miękka
Format: B5
Stron: 616
ISBN: 83-7197-650-X
Dodatek: Brak
Katalog: Inne, PostgreSQL, Wrox
Fragment książki w formacie PDF
PostgreSQL wciąż zyskuje na popularności i jest uważany za najlepszy darmowy system zarządzania relacyjnymi bazami danych. Początkowo był tworzony w środowisku uniwersyteckim, potem -- jako otwarty projekt internetowy -- przez utalentowanych programistów z całego świata. Coraz częściej duże firmy decydują się na wybór PostgreSQL jako systemu zarządzania bazami danych.

Niniejsza książka jest kompletnym podręcznikiem opisującym cechy systemu PostgreSQL. Zawiera opis najprostszych metod instalacji i zarządzania systemem, tworzenia własnych baz danych, jak również omówienie integracji baz danych z aplikacjami napisanymi w najpopularniejszych językach programowania wykorzystywanych w Internecie. Czytelnik znajdzie w niej wskazówki dotyczące tworzenia coraz bardziej wyrafinowanych zapytań języka SQL, łączenia tabel, wykorzystywania transakcji, monitorowania pracy serwera, tworzenia własnych aplikacji w językach wysokiego poziomu i wiele innych.

Dla kogo jest ta książka?

Książka jest adresowana do Czytelników rozpoczynających swoją przygodę z relacyjnymi bazami danych (nie jest wymagana wiedza z zakresu języków SQL, PHP, Java czy Perl). Opisano w niej zarówno najprostsze zapytania, jak i coraz bardziej skomplikowane metody zarządzania bazami danych, które umożliwią im rozwiązywanie codziennych problemów administratorów baz danych. Dzięki lekturze można nauczyć się zarządzania bazą danych PostgreSQL w środowiskach Windows i Unix.

Co zawiera książka?

 • Wprowadzenie do systemu PostreSQL
 • Opis instalacji z pakietów binarnych i kodów źródłowych w środowiskach Windows i Unix
 • Opis narzędzi graficznych
 • Przykłady zapytań obejmujących zapytania złożone, funkcje agregujące i inne
 • Przedstawienie transakcji, poziomów izolacji, procedur składowanych i wyzwalaczy
 • Monitorowanie wydajności i kontrolowanie pracy serwera
 • Łączenie z bazą danych i wykonywanie instrukcji SQL z poziomu języka C (libpq)
 • Tworzenie aplikacji przy użyciu języków PHP, Perl i Java


Podziękowania (15)

Wstęp (17)

 • Jak wymawiać "PostgreSQL" (17)
 • Co jest treścią tej książki? (17)
 • Stosowane konwencje (19)
 • Pobranie kodu źródłowego (20)

Rozdział 1. Wstęp do PostgreSQL (21)

 • Programowanie z wykorzystaniem danych (21)
 • Kartotekowe bazy danych (23)
 • Co to jest baza danych? (24)
 • Rodzaje baz danych (25)
  • Sieciowy model bazy danych (25)
  • Hierarchiczny model baz danych (26)
  • Relacyjny model bazy danych (27)
 • Języki zapytań (28)
  • SQL (29)
 • Systemy zarządzania bazą danych (31)
 • Co to jest PostgreSQL? (32)
  • Krótka historia PostgreSQL (33)
  • Architektura PostgreSQL (34)
  • Licencje Open Source (35)
  • Zasoby (36)

Rozdział 2. Podstawy relacyjnych baz danych (37)

 • Arkusze kalkulacyjne (37)
  • Trochę terminologii (38)
  • Ograniczenia arkuszy kalkulacyjnych (39)
  • Czym wyróżnia się baza danych? (40)
   • Wybór kolumn (41)
   • Wybór typu danych dla każdej z kolumn (41)
   • Unikalne identyfikowanie wierszy (42)
   • Porządek wierszy (43)
 • Wprowadzanie danych do bazy danych (43)
  • Dostęp do danych przez sieć (44)
  • Tworzenie podzbiorów informacji (45)
 • Dodatkowe informacje (48)
  • Wiele tabel (48)
  • Relacje pomiędzy tabelami (49)
 • Projektowanie tabel (51)
  • Podstawowe zasady rzemiosła (52)
   • Zasada pierwsza - podział danych na kolumny (52)
   • Zasada druga - określenie unikalnego sposobu identyfikacji każdego wiersza (52)
   • Zasada trzecia - usunięcie powtarzających się informacji (53)
   • Zasada czwarta - stosowanie właściwych nazw (53)
  • Przykład bazy danych klient-zamówienie (54)
  • Wyjście poza granice dwóch tabel (54)
  • Finalizowanie projektu wstępnego (57)
 • Podstawowe typy danych (59)
  • Wartości specjalna NULL (60)
   • Sprawdzanie wartości NULL (61)
 • Przykładowa baza danych (62)

Rozdział 3. Instalacja (63)

 • Instalować czy uaktualniać? (64)
 • Instalacja PostgreSQL z pakietów binarnych systemu Linux (64)
   • Anatomia instalacji PostgreSQL (66)
 • Instalacja PostgreSQL z kodu źródłowego (69)
   • Uruchamianie PostgreSQL (72)
   • Tworzenie bazy danych (76)
   • Tworzenie tabel (78)
   • Usuwanie tabel (79)
   • Wypełnianie tabel danymi (80)
   • Zatrzymywanie PostgreSQL (82)
 • Instalacja PostgreSQL w Windows (83)
   • Cygwin - środowisko UNIX w systemie Windows (83)
   • Usługi IPC dla Windows (87)
   • PostgreSQL dla Cygwin (88)
   • Kompilacja PostgreSQL w Windows (88)
   • Konfiguracja PostgreSQL dla Windows (89)
   • Automatyczne uruchamianie PostgreSQL (90)

Rozdział 4. Dostęp do danych (95)

 • Wykorzystanie psql (96)
 • Proste instrukcje SELECT (98)
  • Podstawianie nazw kolumn (100)
  • Porządek wierszy (100)
  • Ukrywanie duplikatów (103)
 • Wykonywanie obliczeń (105)
 • Wybór wierszy (107)
  • Bardziej złożone warunki (109)
  • Porównywanie wzorców (111)
  • Ograniczanie liczby wierszy w wyniku (112)
 • Porównania danych o różnych typach (113)
  • Sprawdzanie wartości NULL (113)
  • Sprawdzanie danych typu data i czas (114)
   • Ustawianie formatu daty i czasu (115)
   • Funkcje daty i czasu (119)
 • Wiele tabel (121)
  • Tworzenie związku pomiędzy dwoma tabelami (121)
  • Aliasy nazw tabel (126)
 • Tworzenie związku trzech tabel (127)

Rozdział 5. Graficzne narzędzia PostgreSQL (133)

 • psql (134)
  • Uruchamianie psql (134)
  • Polecenia w psql (134)
  • Historia poleceń (135)
  • Skrypty w psql (136)
  • Badanie bazy danych (137)
  • Przegląd opcji wiersza polecenia (138)
  • Przegląd poleceń wewnętrznych (139)
 • ODBC (139)
 • pgAdmin (144)
 • Kpsql (149)
 • PgAccess (150)
  • Formularze i narzędzia do projektowania zapytań (152)
 • Microsoft Access (153)
  • Tabele łączy (154)
  • Wprowadzanie danych (158)
  • Raporty (158)
 • Microsoft Excel (159)
 • Zasoby (163)

Rozdział 6. Interfejs danych (165)

 • Wprowadzanie danych do bazy danych (165)
  • Proste operacje INSERT (166)
   • Bezpieczniejsza postać instrukcji INSERT (169)
  • Wprowadzanie danych do kolumn typu SERIAL (170)
   • Dostęp do numerów sekwencji (171)
  • Wprowadzanie wartości NULL (173)
  • Polecenie copy (175)
  • Pobieranie danych bezpośrednio z innej aplikacji (178)
 • Aktualizacja danych w bazie danych (182)
   • Ostrzeżenie (183)
 • Usuwanie wierszy z bazy danych (185)

Rozdział 7. Zaawansowane wyszukiwanie danych (189)

 • Funkcje agregacji (190)
  • COUNT (190)
   • GROUP BY a COUNT(*) (192)
   • HAVING a COUNT(*) (194)
   • COUNT(nazwa_kolumny) (196)
  • Funkcja MIN() (197)
  • Funkcja MAX() (198)
  • Funkcja SUM() (199)
  • Funkcja AVG() (199)
 • Powiązania typu UNION (200)
 • Zapytania podrzędne (202)
  • Rodzaje zapytań podrzędnych (205)
  • Zapytania podrzędne skorelowane (206)
 • Powiązania same z sobą (210)
 • Powiązania zewnętrzne (211)

Rozdział 8. Definicje danych i operacje manipulowania danymi (217)

 • Typy danych (218)
  • Typ Boolean (218)
  • Typy znakowe (220)
  • Typy numeryczne (222)
  • Typy daty i czasu (225)
 • Specjalne typy PostgreSQL (225)
  • Tworzenie własnych typów (226)
   • Typy tablicowe (226)
  • Konwersja pomiędzy typami (227)
  • Inne operacje manipulowania danymi (229)
  • Magiczne zmienne (230)
  • Kolumna OID (230)
 • Manipulowanie tabelami (231)
  • Tworzenie tabel (232)
   • Ograniczenia dla kolumny (232)
   • Ograniczenia dla tabel (236)
  • Uaktualnianie struktury tabeli (237)
  • Usuwanie tabel (240)
  • Tabele tymczasowe (240)
 • Perspektywy (240)
 • Ograniczenia kluczy obcych (244)
  • Klucze obce jako ograniczenia dla kolumn (246)
  • Klucze obce jako ograniczenia dla tabel (247)
  • Opcje ograniczeń dla kluczy obcych (250)
   • DEFERRABLE (251)
   • ON UPDATE oraz ON DELETE (251)

Rozdział 9. Transakcje i blokady (253)

 • Co to są transakcje? (254)
  • Reguły ACID (257)
 • Transakcje dla pojedynczych użytkowników (258)
  • Ograniczenia transakcji (260)
 • Transakcje z wieloma użytkownikami (261)
  • Poziomy izolacji ANSI (261)
   • Niepożądane zjawiska (262)
  • Poziomy izolacji ANSI/ISO (266)
  • Tryb chained (autozatwierdzanie) oraz tryb unchained (267)
 • Blokady (268)
  • Zakleszczenia (269)
  • Jawne blokady (271)
   • Blokowanie wierszy (271)
   • Blokady tabel (272)

Rozdział 10. Procedury przechowywane w bazie danych oraz procedury wyzwalane (275)

 • Operatory (276)
  • Priorytet operatorów oraz kierunek nadawania wartości (277)
  • Operatory arytmetyczne (278)
  • Operatory porównań i operatory znakowe (279)
  • Inne operatory (281)
 • Funkcje (282)
 • Języki proceduralne (284)
 • Czynności wstępne dla języka PL/pgSQL (285)
  • Przeciążanie funkcji (287)
  • Wyświetlanie listingu funkcji (288)
  • Usuwanie funkcji (289)
  • Użycie apostrofów (289)
 • Anatomia procedur zapisywanych w bazie danych (289)
  • Argumenty funkcji (290)
  • Komentarze (290)
  • Deklaracje (291)
   • ALIAS (292)
   • RENAME (293)
   • Prosta deklaracja zmiennej (293)
   • Złożona deklaracja zmiennej (294)
   • ROWTYPE (294)
   • RECORD (294)
  • Instrukcje przypisania (295)
   • Instrukcja SELECT INTO (295)
   • PERFORM (296)
  • Instrukcje sterujące (296)
  • Zwracanie wartości przez funkcje (296)
   • Wyjątki i komunikaty (297)
   • Instrukcje warunkowe (298)
   • Pętle (299)
  • Zapytania dynamiczne (304)
 • Funkcje SQL (305)
 • Procedury wyzwalane (306)
  • Tworzenie wyzwalaczy (307)
   • Procedury wyzwalane (308)
 • Dlaczego procedury przechowywane w bazie danych i procedury wyzwalane? (313)

Rozdział 11. Administracja bazą danych PostgreSQL (315)

 • Instalacja domyślna (316)
  • bin (316)
  • include i lib (316)
  • doc (317)
  • man (318)
  • share (318)
  • data (318)
  • Początkowa baza danych (319)
 • Sterowanie serwerem (320)
  • Uruchamianie i zatrzymywanie serwera (320)
 • Użytkownicy (322)
   • CREATE USER (323)
   • DROP USER (324)
   • ALTER USER (325)
   • Grupy (325)
   • UPRAWNIENIA (326)
  • Perspektywy (328)
 • Zarządzanie danymi (329)
  • Tworzenie i usuwanie baz danych (329)
  • Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych (330)
  • Uaktualnienia bazy danych (335)
 • Bezpieczeństwo bazy danych (335)
 • Opcje konfiguracji (338)
  • Konfiguracja serwera na etapie kompilacji (338)
  • Konfiguracja działania serwera (339)
 • Wydajność (341)
  • VACUUM (341)
  • Indeksy (344)

Rozdział 12. Projekt bazy danych (347)

 • Zrozumienie problemu (348)
 • Na czym polega dobry projekt bazy danych? (349)
   • Zdolność przechowywania potrzebnych danych (349)
   • Zdolność obsługi wymaganych związków (349)
   • Zdolność rozwiązywania problemu (349)
   • Zdolność do narzucania integralności danych (350)
   • Zdolność narzucania wydajności w przetwarzaniu danych (350)
   • Zdolność uwzględniania przyszłych zmian (351)
 • Etapy projektowania bazy danych (351)
  • Zbieranie informacji (351)
  • Projekt logiczny (352)
   • Określenie obiektów (352)
   • Przekształcenie obiektów w tabele (354)
  • Określenie relacji oraz krotności (358)
   • Naszkicowanie diagramu związków encji (358)
   • Przykładowa baza danych (359)
 • Przekształcenie w model fizyczny (363)
   • Ustalenie kluczy głównych (363)
   • Zdefiniowanie kluczy zewnętrznych (365)
  • Zdefiniowanie typów danych (367)
  • Pełne definicje tabel (370)
  • Implementacja reguł biznesu (370)
  • Sprawdzenie projektu (370)
 • Postacie normalne (371)
  • Pierwsza postać normalna (371)
  • Druga postać normalna (372)
  • Trzecia postać normalna (373)
 • Znane wzorce (373)
  • Wiele-do-wielu (374)
  • Hierarchia (374)
  • Relacje rekurencyjne (375)
 • Zasoby (377)

Rozdział 13. Dostęp do PostgreSQL z języka C z wykorzystaniem biblioteki libpq (379)

 • Korzystanie z biblioteki libpq (380)
 • Połączenia z bazą danych (381)
  • Plik Makefile (384)
  • Dodatkowe informacje (384)
 • Uruchamianie SQL za pomocą libpq (385)
 • Transakcje (390)
  • Uzyskiwanie danych z zapytań (390)
 • Wyświetlanie wyników zapytań (394)
 • Kursory (397)
 • Wartości binarne (403)
 • Mechanizm pracy asynchronicznej (403)

Rozdział 14. Dostęp do PostgreSQL z języka C z wykorzystaniem wbudowanego SQL (409)

 • Pierwszy program z wbudowanym SQL (410)
  • Argumenty programu ecpg (414)
  • Rejestrowanie wykonywania instrukcji SQL (415)
  • Połączenia z bazą danych (416)
  • Obsługa błędów (418)
  • Obsługa błędów (421)
  • Zmienne hosta (422)
  • Pobieranie danych za pomocą ecpg (425)
  • Transakcje (429)
  • Obsługa danych (429)
  • Kursory (432)
  • Diagnozowanie kodu ecpg (435)

Rozdział 15. Dostęp do PostgreSQL z języka PHP (437)

 • Dodanie obsługi PostgreSQL w PHP (438)
 • Korzystanie z interfejsu API języka PHP dla PostgreSQL (439)
  • Połączenia z bazą danych (439)
   • Połączenia trwałe (440)
   • Zamykanie połączeń (441)
   • Informacje o połączeniu (441)
  • Tworzenie zapytań (442)
   • Złożone zapytania (443)
   • Wykonywanie zapytań (444)
  • Przetwarzanie zestawów wyników (445)
   • Pobieranie wartości z zestawów wyników (447)
   • Informacje dotyczące pól (450)
   • Zwalnianie pamięci przydzielonej na zestawy wyników (451)
   • Konwersja typów wartości wyników (452)
  • Obsługa błędów (452)
  • Kodowanie znaków (453)
  • PEAR (454)
   • Interfejs abstrakcji bazy danych PEAR (454)
   • Obsługa błędów PEAR (456)
   • Przygotowanie i wykonanie zapytania (457)

Rozdział 16. Dostęp do PostgreSQL z języka Perl (459)

 • Pgsql_perl5 lub moduł Pg (460)
  • Instalacja pgsql_perl5 (460)
   • CPAN (461)
 • Korzystanie z interfejsu pgsql_perl5 (462)
 • DBI języka Perl (468)
  • Instalacja DBI i PostgreSQL DBD (468)
  • Wykorzystywanie DBI (469)
  • Co jeszcze możemy zrobić przy użyciu DBI? (475)
  • Wykorzystanie DBIx::Easy (477)
  • DBI i XML (479)

Rozdział 17. Dostęp do PostgreSQL z języka Java (483)

 • Opis ogólny JDBC (484)
 • Sterowniki JDBC (484)
  • Typ 1 (485)
  • Typ 2 (485)
  • Typ 3 (485)
  • Typ 4 (486)
 • Konfigurowanie sterownika JDBC PostgreSQL (486)
 • DriverManager i Driver (487)
  • Java.sql.DriverManager (487)
   • Zarządzanie sterownikami (487)
   • Zarządzanie połączeniami (488)
   • Zarządzanie rejestracją zdarzeń dotyczących JDBC (489)
   • Zarządzanie limitami czasu logowania się (489)
  • java.sql.Driver (489)
 • Połączenia (492)
  • Tworzenie instrukcji (492)
  • Obsługa transakcji (493)
  • Metadane bazy danych (494)
   • Pobieranie metadanych PostgreSQL (494)
 • Zestawy wyników JDBC (496)
  • Tryb wielodostępu i typ zestawu wyników (496)
   • Typ (496)
   • Tryb wielodostępu (497)
  • Przeglądanie zestawów wyników (497)
   • Przewijanie zestawów wyników (497)
   • Sprawdzanie położenia kursora (498)
   • Kierunek pobierania i rozmiar (499)
  • Korzystanie z danych zestawu wyników (500)
  • Odwzorowanie typów danych PostgreSQL (500)
  • Zestawy wyników, które można aktualizować (500)
   • Usuwanie danych (501)
   • Aktualizacja danych (501)
   • Wstawianie danych (502)
  • Inne metody (503)
 • Instrukcje JDBC (503)
  • Instrukcje (504)
   • Sprawdzanie wyników i zestawów wyników (505)
   • Obsługa wsadowego przetwarzania instrukcji SQL (506)
   • Metody różne (506)
   • Przykład klienta JDBC (506)
  • Instrukcje przygotowane (508)
   • Wykonywanie instrukcji SQL (509)
   • Aktualizacja danych (510)
   • Przykładowe wykorzystanie przygotowanych instrukcji (510)
 • Wyjątki i ostrzeżenia SQL (512)
 • Aplikacja JDBC z Graficznym Interfejsem Użytkownika (GUI) (512)
  • Diagram klasy (513)
   • Customer (513)
   • CustomerTableModel (513)
   • CustomerApp (514)
   • CustomerPanel (514)
  • Komunikacja z systemem (514)
   • Szczegółowe informacje dotyczące klientów (515)
   • Dodawanie nowego klienta (516)
   • Usuwanie klienta (517)
  • Pliki źródłowe (517)
   • Klasa Customer (517)
   • Klasa CustomerTableModel (519)
   • Klasa CustomerPanel (521)
   • Klasa CustomerApp (523)
  • Kompilacja i uruchomienie aplikacji (528)

Rozdział 18. Dalsze informacje i zasoby (529)

 • Nie-relacyjne modele baz danych (529)
 • OLTP, OLAP i pozostała terminologia bazy danych (530)
 • Zasoby (532)
  • Zasoby Sieciowe (533)
   • PostgreSQL (533)
   • PHP (533)
   • Perl (533)
   • Java i JDBC (533)
  • Ogólne narzędzia (533)
  • Książki (534)
   • SQL (534)
   • PHP (534)
   • Perl (535)
   • Java (535)

Dodatek A Ograniczenia bazy danych PostgreSQL (537)

  • Wielkość bazy danych: bez ograniczenia (538)
  • Wielkość tabeli: 16 TB - 64 TB (538)
  • Liczba wierszy w tabeli: bez ograniczenia (538)
  • Indeksy: bez ograniczenia (539)
  • Wielkość kolumny: 1 GB (539)
  • Kolumny w tabeli: 250+ (539)
  • Wielkość wiersza: bez ograniczenia (539)

Dodatek B Typy danych PostgreSQL (541)

 • Typy logiczne (541)
 • Dokładne typy numeryczne (542)
 • Przybliżone typy numeryczne (542)
 • Typy daty i czasu (543)
 • Typy znakowe (544)
 • Typy geometryczne (544)
 • Typy różne (545)

Dodatek C Składnia SQL w PostgreSQL (547)

 • Polecenia SQL w PostgreSQL (547)
 • Składnia dostępnych w PostgreSQL instrukcji SQL (547)

Dodatek D Opis opcji i poleceń psql (561)

   • Opcje wiersza polecenia psql (561)
   • Wewnętrzne polecenia psql (563)

Dodatek E Schemat baz danych i tabel (565)

Dodatek F Obsługa dużych obiektów w PostgreSQL (569)

 • Dodawanie grafiki do bazy danych (569)
  • Obiekty BLOB (571)
   • Import i eksport (571)
   • Zdalny import i eksport (574)
  • Programowanie obiektów BLOB (575)

Dodatek G Uwagi do wydania 7.2 PostgreSQL (577)

 • Przegląd (577)
  • VACUUM (577)
  • Transakcje (577)
  • Numery OID (577)
  • Optymalizator (578)
  • Bezpieczeństwo (578)
  • Statystyki (578)
  • Ustawienia międzynarodowe (578)
 • Migracja do wersji 7.2 (578)
 • Zmiany (579)
  • Działanie serwera (579)
  • Wydajność (580)
  • Uprawnienia (580)
  • Uwierzytalnianie klientów (581)
  • Konfiguracja serwera (581)
  • Zapytania (581)
  • Operacje dotyczące schematu (582)
  • Instrukcje pomocnicze (583)
  • Typy danych i funkcje (583)
  • Ustawienia międzynarodowe (585)
  • PL/pgSQL (585)
  • PL/Perl (586)
  • PL/Tcl (586)
  • PL/Python (586)
  • Psql (586)
  • Libpq (586)
  • JDBC (587)
  • ODBC (588)
  • ECPG (588)
  • Różne interfejsy (589)
  • Kompilacja i instalacja (589)
  • Kod źródłowy (590)
  • Contrib (590)

Skorowidz (593)

Komentarze:

Brak komentarzy

Imię/Nick:

Adres email:

Strona WWW:

Treść Komentarza:

  Satelitarne sieci teleinformatyczne

Satelitarne sieci teleinformatyczne

Cena: 40,00
34,00 zł
- 6 %

Czytaj więcej o książce
Photoshop 3

Photoshop 3

Cena: 30,00 zł

Czytaj więcej o książce