helion
 
 
 
Microsoft Visual Studio 2008. Księga eksperta

Microsoft Visual Studio 2008. Księga eksperta

Tytuł oryginału: MS Visual Studio 2008 Unleashed

Cena: 149,00
23,00 zł
- 126 %

Autorzy:

Lars Powers, Mike Snell

Tłumacz:

Tomasz Walczak

Data wydania: 01 czerwiec 2009
Okładka: twarda
Format: 172x
Stron: 1312
ISBN: 978-83-246-2016-6
Dodatek: Brak
Fragment książki w formacie PDF

Odkryj wspaniałe możliwości środowiska Visual Studio 2008 i twórz niezawodne aplikacje

 • Jak optymalnie wykorzystać środowisko Visual Studio?
 • Jak tworzyć wydajne aplikacje dla przedsiębiorstw?
 • Jak wzbogacić środowisko programistyczne przy użyciu własnych dodatków?

Microsoft Visual Studio 2008 to nowoczesne środowisko programistyczne, które umożliwia bardziej precyzyjne i szybsze tworzenie niezawodnych aplikacji. W najnowszej wersji wprowadzono wiele poprawek w językach (takich jak zapytania w LINQ) oraz liczne nowości na platformie .NET. Usprawniono także dostępne narzędzia — na przykład w programie Visual Studio Team System, pozwalającym na skuteczną pracę zespołową. Wprowadzono w nim możliwości profilowania wydajności i udoskonalono system kompilacji grupowej. Wśród nowych funkcji pojawiły się kreatory do wiązania danych, inteligentne znaczniki oraz narzędzia do zarządzania projektami.

"Microsoft Visual Studio 2008. Księga eksperta" stanowi kompletne i szczegółowe omówienie tego wyjątkowego środowiska programistycznego. Z podręcznika dowiesz się, jak tworzyć dodatki, makra i kreatory oraz jak zbudować aplikacje oparte na formularzach Windows i platformie WPF. Poznasz produkty z rodziny Visual Studio Team System, które umożliwiają wydajną pracę w zespole. Nauczysz się korzystać z narzędzi programistycznych platformy .NET, pracować z bazami danych i zarządzać zmianami w kodzie źródłowym.

 • Środowisko Visual Studio 2008-12-07 — rozwiązania i projekty
 • Przeglądarki i eksploratory
 • Tworzenie i wykorzystanie współużytkowanego kodu
 • Korzystanie z narzędzi zwiększających produktywność
 • Obiektowy model automatyzacji
 • Tworzenie makr, kreatorów i dodatków
 • Arkusze stylów
 • Tworzenie aplikacji opartych na formularzach Windows
 • Praca z bazami danych
 • Dodawanie procesów do aplikacji
 • Aplikacje biznesowe oparte na pakiecie Office
 • Praca zespołowa i Visual Studio Team System
 • Kontrolka kodu źródłowego

Wykorzystaj wiedzę ekspercką i zostań jeszcze bardziej profesjonalnym programistą!

O autorach (19)

Dedykacje (20)

Podziękowania (20)

Wprowadzenie (21)

Część I: Wprowadzenie do Visual Studio 2008 (25)

Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008 (27)

 • Oczekiwane usprawnienia środowiska (28)
  • Jedno narzędzie - wiele zadań (29)
  • Bardziej przejrzyste okna (31)
  • Zapisywanie ustawień (35)
  • Współużytkowanie (i konsumowanie) kodu w ramach społeczności (37)
  • Wzbogacona obsługa okna Class Designer (38)
 • Rozwijanie aplikacji z interfejsem użytkownika (38)
  • Zwiększanie wydajności programistów aplikacji sieciowych (40)
  • Bardziej inteligentne klienty (51)
  • Rozwiązania oparte na pakiecie Office (56)
  • Rozwiązania na urządzenia przenośne (59)
 • Tworzenie powiązanych rozwiązań opartych na usługach (63)
  • Tworzenie aplikacji i procesów biznesowych (63)
  • Tworzenie i konsumowanie usług (66)
 • Praca z danymi (68)
  • Projektowanie danych (68)
  • Odwzorowywanie obiektów na dane relacyjne (70)
  • Tworzenie aplikacji okresowo nawiązujących połączenie (71)
 • Produkty z rodziny Visual Studio (73)
  • Wersje Express (73)
  • Wersja Standard (74)
  • Wersja Professional (75)
  • Team Systems (76)
  • Narzędzia Expression (78)
 • Podsumowanie (79)

Rozdział 2. Krótki przegląd środowiska IDE (81)

 • Instalowanie środowiska Visual Studio (82)
  • Wybór języka (83)
  • Konfigurowanie środowiska programistycznego (83)
 • Strona startowa (86)
  • Opcje uruchomieniowe (87)
 • Pierwszy projekt (88)
 • Pasek menu (88)
 • Liczne paski narzędzi (93)
  • Standardowy pasek narzędzi (94)
  • Dostosowywanie pasków narzędzi (95)
 • Okno narzędzi (97)
 • Graficzne okna projektowe (98)
 • Edytory tekstu (100)
  • Edytory kodu (100)
  • Dostosowywanie edytorów (102)
 • Solution Explorer (104)
 • Okno Properties (104)
 • Zarządzanie wieloma oknami środowiska IDE (105)
  • Przyczepianie (106)
  • Dokowanie (107)
 • Podsumowanie (109)

Rozdział 3. Rozszerzenia platformy i języków .NET w wersji 2008 (111)

 • Przegląd usprawnień w Visual Studio 2008 z podziałem na języki .NET (112)
  • Usprawnienia IDE związane z językiem Visual Basic (113)
  • Usprawnienia IDE związane z językiem C# (114)
 • Dodatki do języków .NET w wersji 2008 (115)
  • Wykrywanie typu zmiennej na podstawie przypisania (116)
  • Tworzenie obiektów i ustawianie ich właściwości w jednym wierszu kodu (118)
  • Dodawanie metod do istniejących klas (120)
  • Tworzenie egzemplarzy nieistniejących klas (121)
  • Pisanie prostych funkcji anonimowych w kodzie (122)
  • Dodawanie logiki biznesowej do wygenerowanego kodu (124)
  • Dostęp do danych i pobieranie ich za pomocą języków .NET (126)
  • Dzielenie podzespołów na wiele plików (128)
  • Bezpośrednie korzystanie z elementów XML (129)
  • Usuwanie nieużywanych argumentów z metod obsługi zdarzeń (tylko w Visual Basic) (130)
  • Automatyczne generowanie kodu do obsługi właściwości (tylko w C#) (130)
 • Usprawnienia platformy .NET Framework 3.5 (131)
 • Podsumowanie (134)

Część II: Szczegółowe omówienie środowiska IDE (135)

Rozdział 4. Rozwiązania i projekty (137)

 • Wprowadzenie do rozwiązań (138)
  • Tworzenie rozwiązania (138)
  • Korzystanie z rozwiązań (144)
 • Zapoznawanie się z projektami (149)
  • Tworzenie projektu (150)
  • Używanie plików definicji projektu (154)
  • Praca z projektami (159)
 • Podsumowanie (164)

Rozdział 5. Przeglądarki i eksploratory (167)

 • Okno Solution Explorer (168)
  • Ikony i wskazówki graficzne (169)
  • Zarządzanie rozwiązaniami (172)
  • Zarządzanie projektami (174)
 • Okno Class View (175)
  • Pasek narzędzi (175)
  • Pasek wyszukiwania (176)
  • Panel obiektów (176)
  • Panel składowych (178)
 • Okno Server Explorer (179)
  • Połączenia z danymi (180)
  • Komponenty serwera (181)
 • Okno Object Browser (185)
  • Zmiana zasięgu (185)
  • Przeglądanie obiektów (186)
 • Okno Document Outline (188)
  • Modyfikowanie elementów (188)
 • Podsumowanie (189)

Rozdział 6. Wprowadzenie do edytorów i okien projektowych (191)

 • Podstawy (192)
  • Edytor tekstu (192)
  • Okna projektowe środowiska Visual Studio (195)
 • Pisanie kodu w edytorze (195)
  • Otwieranie edytora (196)
  • Pisanie kodu (196)
  • Budowa okna edytora kodu (198)
  • Narzędzia do nawigowania po kodzie (201)
  • Przeszukiwanie dokumentów (204)
  • Diagnozowanie w edytorze kodu (213)
  • Drukowanie kodu (216)
  • Używanie okna Code Definition (218)
 • Tworzenie i modyfikowanie dokumentów oraz szablonów XML (219)
  • Generowanie szablonów (220)
  • Edycja arkuszy stylów XSLT (221)
 • Używanie kaskadowych arkuszy stylów (222)
  • Dodawanie zasad stylów (222)
  • Definiowanie atrybutów arkuszy stylów (222)
 • Tworzenie aplikacji klienckich dla systemu Windows (223)
  • Tworzenie projektów aplikacji dla systemu Windows (223)
  • Tworzenie projektów WPF (232)
 • Tworzenie formularzy sieciowych (235)
  • Projektowanie aplikacji opartych na formularzach sieciowych (236)
 • Tworzenie komponentów i kontrolek (242)
  • Tworzenie nowego komponentu lub kontrolki (242)
  • Uwagi na temat pisania kodu komponentów (243)
 • Podsumowanie (245)

Rozdział 7. Społeczność .NET: wykorzystanie i tworzenie współużytkowanego kodu (247)

 • Możliwości Visual Studio związane ze społecznością (248)
  • Strona startowa Visual Studio (248)
  • Menu Help (253)
 • Wykrywanie i wykorzystanie współużytkowanych zasobów (265)
  • Rodzaje współużytkowanych zasobów (265)
  • Wyszukiwanie odpowiednich zasobów (267)
  • Instalowanie i przechowywanie udostępnianych zasobów (267)
 • Własny wkład w społeczność (270)
  • Tworzenie udostępnianych elementów (szablonów projektów i elementów) (270)
  • Tworzenie szablonów projektów (271)
  • Tworzenie szablonów elementów (277)
  • Tworzenie pakietów (278)
  • Udostępnianie własnych rozwiązań (286)
 • Podsumowanie (286)

Część III: Tworzenie kodu i zarządzanie nim (289)

Rozdział 8. Korzystanie z narzędzi zwiększających produktywność (291)

 • Podstawowe narzędzia pomocnicze edytorów kodu (293)
  • Śledzenie zmian (294)
  • Wskazówki dotyczące problemów (294)
  • Aktywne odnośniki (296)
  • Kolorowanie składni (296)
 • Schematy i nawigacja (297)
  • Schematy kodu (297)
  • Nawigowanie po kodzie HTML (300)
 • Inteligentne znaczniki i operacje (301)
  • Okno projektowe HTML (302)
  • Okno projektowe formularzy Windows (302)
  • Edytor kodu (303)
 • Mechanizm IntelliSense (303)
  • Uzupełnianie słów (Complete Word) (305)
  • Okno z informacjami podręcznymi (Quick Info) (306)
  • Okno z listą składowych (List Members) (307)
  • Okno z informacjami o parametrach (Parameter Info) (308)
  • Porządkowanie instrukcji Using (308)
  • Fragmenty kodu i kod szablonowy (309)
  • Dopasowywanie nawiasów (319)
  • Dostosowywanie mechanizmu IntelliSense do własnych potrzeb (321)
 • Okno Task List (321)
  • Zadania związane z komentarzami (323)
  • Zadania związane ze skrótami (324)
  • Zadania użytkownika (324)
 • Podsumowanie (325)

Rozdział 9. Refaktoryzacja kodu (327)

 • Podstawy refaktoryzacji w Visual Studio (329)
  • Uruchamianie narzędzi do refaktoryzacji (330)
  • Podgląd zmian (334)
 • Zmienianie nazw (335)
  • Uruchamianie operacji Rename (336)
  • Używanie okna dialogowego Rename (337)
 • Wyodrębnianie metod (339)
  • Uruchamianie refaktoryzacji Extract Method (339)
  • Wyodrębnianie metod (340)
  • Generowanie szkieletu metody (347)
 • Wyodrębnianie interfejsów (347)
  • Uruchamianie refaktoryzacji Extract Interface (348)
  • Wyodrębnianie interfejsów (348)
 • Refaktoryzacja parametrów (351)
  • Usuwanie parametrów (351)
  • Przekształcanie zmiennych lokalnych na parametry (353)
  • Zmiana kolejności parametrów (355)
 • Hermetyzacja pól (356)
  • Uruchamianie refaktoryzacji Encapsulate Field (357)
  • Okno dialogowe Encapsulate Field (357)
 • Podsumowanie (358)

Rozdział 10. Diagnozowanie w Visual Studio 2008 (359)

 • Podstawy diagnozowania (360)
  • Scenariusz (361)
  • Wiele etapów diagnozowania (361)
  • Diagnozowanie aplikacji (samodzielne sprawdzanie) (362)
  • Podsumowanie podstaw diagnozowania (372)
 • Debuger środowiska Visual Studio (372)
  • Menu i pasek narzędzi Debug (373)
  • Opcje diagnozowania (378)
  • Wkraczanie w kod, wychodzenie z niego i przeskakiwanie (379)
  • Określanie warunków wstrzymania wykonywania kodu (384)
  • Korzystanie z punktów śledzenia (When Hit...) (394)
  • Podglądanie danych w debugerze (396)
  • Korzystanie z funkcji "zmień i kontynuuj" (401)
 • Diagnozowanie zaawansowane (402)
  • Zdalne diagnozowanie (402)
  • Diagnozowanie usług WCF (404)
  • Diagnozowanie aplikacji wielowątkowych (404)
  • Diagnozowanie skryptów działających po stronie klienta (408)
 • Podsumowanie (408)

Część IV: Wzbogacanie środowiska Visual Studio (411)

Rozdział 11. Wprowadzenie do obiektowego modelu automatyzacji (413)

 • Przegląd obiektowego modelu automatyzacji (414)
  • Wersje modelu obiektowego (415)
  • Kategorie automatyzacji (417)
  • Obiekt główny DTE (DTE2) (417)
 • Obiekty Solution i Project (418)
  • Kontrolowanie projektów wchodzących w skład rozwiązania (421)
  • Dostęp do kodu projektu (422)
 • Okna (426)
  • Dostęp do okien (426)
  • Interakcja z oknami (427)
  • Okna tekstowe i panele (430)
  • Rodzaje okien narzędzi (432)
  • Okna połączone (440)
 • Paski poleceń (441)
 • Dokumenty (445)
  • Dokumenty tekstowe (446)
 • Obiekty polecenia (458)
  • Wykonywanie poleceń (459)
  • Dodawanie klawiszy skrótu (460)
 • Obiekty debugera (461)
 • Zdarzenia automatyzacji (462)
 • Podsumowanie (463)

Rozdział 12. Tworzenie makr (465)

 • Rejestrowanie makr (467)
 • Korzystanie z okna Macro Explorer (468)
 • Używanie środowiska IDE Macros (470)
  • Projekty makr (470)
  • Pisanie makr (473)
  • Diagnozowanie (477)
  • Obsługa zdarzeń (478)
  • Wywoływanie makr (483)
 • Podsumowanie (487)

Rozdział 13. Tworzenie kreatorów i dodatków (489)

 • Tworzenie pierwszego projektu dodatku (491)
  • Ustawianie parametrów dodatku (491)
 • Struktura dodatków (500)
  • Cykl życia dodatków (500)
  • Reagowanie na polecenia (506)
  • Zarządzanie dodatkami (507)
 • Przykładowy dodatek - paleta do wybierania kolorów (509)
  • Początkowe operacje (509)
  • Tworzenie klasy kontrolki użytkownika (510)
  • Zmiany w klasie Connect (514)
  • Udostępnianie ustawień dodatku (517)
 • Tworzenie kreatorów dla środowiska Visual Studio (532)
  • Analiza struktury kreatorów (532)
  • Tworzenie kreatorów typu Add New Item (536)
 • Podsumowanie (541)

Część V: Tworzenie aplikacji dla przedsiębiorstw (543)

Rozdział 14. Tworzenie aplikacji ASP.NET (545)

 • Podstawy witryn w ASP.NET (547)
  • Tworzenie nowego projektu aplikacji sieciowej (547)
  • Kontrolowanie właściwości i opcji projektu (559)
  • Tworzenie stron internetowych (565)
 • Projektowanie interfejsu użytkownika (574)
  • Określanie układu strony i położenia kontrolek (576)
  • Tworzenie jednolitego wyglądu i zachowania (581)
  • Tworzenie UI konfigurowanego przez użytkownika (600)
 • Praca z kontrolkami ASP.NET (612)
  • Przegląd kontrolek ASP.NET (612)
  • Standardowe kontrolki ASP.NET (614)
  • Kontrolki do walidacji (614)
  • Kontrolki logowania (616)
  • Kontrolki nawigacyjne witryny (621)
  • Kontrolki danych (622)
  • Kontrolki użytkownika (624)
 • Podsumowanie (625)

Rozdział 15. Tworzenie aplikacji opartych na formularzach Windows (627)

 • Podstawy projektowania formularzy (628)
  • Uwzględnianie użytkownika końcowego (628)
  • Rola standardów UI (629)
  • Planowanie interfejsu użytkownika (630)
 • Tworzenie formularza (631)
  • Typ projektu Windows Application (632)
  • Właściwości i zdarzenia formularza (633)
 • Dodawanie kontrolek i komponentów (635)
  • Układ i pozycjonowanie kontrolek (637)
  • Używanie kontenerów (641)
  • Wygląd i zachowanie kontrolek (646)
  • Praca z kontrolkami ToolStrip (647)
  • Wyświetlanie danych (654)
 • Tworzenie własnych kontrolek (659)
  • Dziedziczenie z istniejącej kontrolki (659)
  • Definiowanie kontrolki użytkownika (660)
  • Tworzenie własnej kontrolki (663)
 • Podsumowanie (664)

Rozdział 16. Tworzenie bogatszych i bardziej inteligentnych interfejsów użytkownika (665)

 • Platforma Windows Presentation Foundation (666)
  • Model programowania (669)
 • Wprowadzenie do okna projektowego WPF (672)
  • XAML i panele projektowe (673)
 • Programowanie z wykorzystaniem WPF (677)
  • Układ (678)
  • Style i szablony (684)
  • Wiązanie danych (688)
  • Zdarzenia przekazywane (689)
 • Tworzenie prostej przeglądarki obrazów (691)
  • Rozpoczynanie tworzenia układu (692)
  • Zapisywanie obrazów (694)
  • Wiązanie rysunków (697)
  • Metody do obsługi zdarzeń związanych z przyciskami i efekty do modyfikowania obrazu (698)
  • Wybór katalogu przy użyciu standardowego okna dialogowego (699)
 • Podsumowanie (704)

Rozdział 17. Tworzenie bogatych aplikacji internetowych (707)

 • Tworzenie aktywnych aplikacji klienckich działających w standardowych przeglądarkach (708)
  • AJAX-owe kontrolki w ASP.NET (709)
  • Tworzenie stron AJAX-owych (710)
  • AJAX/ASP.NET Control Toolkit - biblioteka o otwartym dostępie do kodu źródłowego (715)
 • Tworzenie wyjątkowych bogatych interakcji opartych na przeglądarkach w systemie Windows (722)
  • Niezależne aplikacje WPF a programy XBAP WPF (723)
  • Tworzenie aplikacji WPF uruchamianych w przeglądarce (723)
  • Zagadnienia związane z zabezpieczeniami (726)
  • Instalowanie aplikacji XBAP (730)
 • Udostępnianie interaktywnych aplikacji w różnych systemach (735)
  • Wprowadzenie do Silverlight (735)
  • Tworzenie aplikacji Silverlight (736)
  • Używanie technologii Silverlight na stronach internetowych (745)
 • Podsumowanie (749)

Rozdział 18. Praca z bazami danych (751)

 • Tworzenie tabel i związków (752)
  • Tworzenie nowej bazy danych SQL Server (752)
  • Definiowanie tabel (754)
  • Korzystanie z Database Diagram Designer (757)
 • Praca z poleceniami SQL (761)
  • Pisanie zapytań (761)
  • Tworzenie widoków (765)
  • Programowanie procedur składowanych (766)
  • Tworzenie wyzwalaczy (770)
  • Tworzenie funkcji definiowanych przez użytkownika (771)
 • Korzystanie z projektów bazy danych (771)
  • Tworzenie projektu bazy danych (772)
  • Automatyczne generowanie skryptów (773)
  • Wykonywanie skryptu (774)
 • Tworzenie obiektów bazy danych w kodzie zarządzanym (775)
  • Rozpoczynanie projektu SQL Server (775)
  • Tworzenie procedury składowanej w C# (776)
 • Wiązanie kontrolek z danymi (779)
  • Wprowadzenie do wiązania danych (779)
  • Automatyczne generowanie związanych kontrolek Windows Forms (780)
  • Modyfikowanie zbiorów danych o określonym typie (786)
  • Ręczne wiązanie kontrolek formularzy Windows (788)
  • Wiązanie danych z kontrolkami sieciowymi (791)
 • Odwzorowania obiektowo-relacyjne (796)
  • Przegląd technologii LINQ (797)
  • Odwzorowywanie przy użyciu narzędzia O/R Designer (798)
  • Kod LINQ (801)
 • Podsumowanie (804)

Rozdział 19. Aplikacje oparte na usługach (805)

 • Wprowadzenie do usług (806)
  • Dlaczego usługi sieciowe ASP.NET i WCF? (808)
 • Usługi sieciowe ASP.NET (809)
  • Projekt ASP.NET Web Service (810)
  • Tworzenie usługi sieciowej ASP.NET (813)
  • Konsumowanie usługi sieciowej (829)
  • Zarządzanie wyjątkami usług sieciowych (835)
 • Usługi WCF (836)
  • Szablon projektu WCF (837)
  • Tworzenie usług WCF (839)
  • Konfigurowanie usług WCF (844)
  • Konsumowanie usługi WCF (852)
  • Hosting i instalowanie usług WCF (854)
 • Podsumowanie (855)

Rozdział 20. Dodawanie procesów do aplikacji (857)

 • Podstawy technologii Windows Workflow (858)
  • Składniki procesu (859)
  • Szablony projektów typu Workflow (860)
  • Okno projektowe procesów (861)
  • Szablony elementów procesów (863)
  • Czynności procesów (866)
 • Tworzenie procesów sekwencyjnych (866)
  • Projektowanie procesu (868)
  • Tworzenie hosta i klienta procesu (881)
  • Uruchamianie procesu (889)
 • Tworzenie procesów stanowych (890)
  • Projektowanie procesu stanowego (891)
  • Inicjowanie stanów i przechodzenie między nimi (892)
  • Definiowanie klienta i hosta (901)
  • Uruchamianie procesu stanowego (906)
 • Podsumowanie (907)

Rozdział 21. Tworzenie aplikacji biznesowych opartych na pakiecie Office (909)

 • Przegląd rozszerzalnych funkcji pakietu Office (911)
  • Funkcje pakietu Office (911)
  • Typy projektów Office w Visual Studio (914)
 • Tworzenie dodatków dla pakietu Office (916)
  • Modyfikowanie wstążki (916)
  • Modyfikowanie panelu zadań (921)
  • Tworzenie regionów formularzy aplikacji Outlook (923)
 • Tworzenie rozszerzeń dokumentów Office (925)
  • Kontrolki kontenerowe (926)
  • Tworzenie paneli operacji (927)
  • Przechowywanie danych w pamięci podręcznej (929)
  • Implementowanie własnych tagów inteligentnych (932)
 • Podsumowanie (935)

Część VI: Visual Studio Team System (937)

Rozdział 22. Praca zespołowa i Visual Studio Team System (939)

 • Przegląd projektów tworzenia oprogramowania (940)
  • MSF Agile (941)
  • MSF dla CMMI (942)
 • Wprowadzenie do Visual Studio Team System (944)
  • Visual Studio Team Architect (945)
  • Visual Studio Team System Development Edition (946)
  • Visual Studio Team System Test Edition (948)
  • Visual Studio Team System Database Edition (950)
  • Team Foundation Server (950)
 • Podsumowanie (953)

Rozdział 23. Zarządzanie i praca z projektami zespołowymi (955)

 • Anatomia Team Foundation Server (956)
  • Warstwa aplikacji (956)
  • Warstwa danych (959)
  • Bezpieczeństwo (960)
 • Zarządzanie projektem zespołowym (963)
  • Tworzenie nowego projektu zespołowego (963)
  • Dodawanie użytkowników do zespołu projektowego (966)
  • Kontrolowanie struktury projektu i iteracji (972)
 • Przyłączanie się do zespołu projektowego (973)
  • Łączenie się z Team Foundation Server (973)
  • Korzystanie z Team Explorer (975)
  • Korzystanie z portalu projektu (975)
  • Korzystanie z Microsoft Office (976)
  • Korzystanie z alarmów projektu (978)
  • Praca z raportami projektu (979)
 • Podsumowanie (981)

Rozdział 24. Kontrola kodu źródłowego (983)

 • Podstawy systemu kontroli kodu źródłowego serwera Team Foundation (985)
  • Podstawowa architektura (985)
  • Uprawnienia w systemie zabezpieczeń (986)
 • Rozpoczynanie korzystania z kontroli kodu źródłowego serwera Team Foundation (987)
  • Konfigurowanie środowiska Visual Studio (987)
  • Używanie okna Source Control Explorer (989)
  • Zarządzanie obszarami roboczymi (991)
  • Dodawanie plików do systemu kontroli kodu źródłowego (995)
 • Modyfikowanie plików objętych kontrolą kodu źródłowego (996)
  • Pobieranie plików z repozytorium kodu źródłowego (996)
  • Przesyłanie zmian (997)
  • Wprowadzenie do zbiorów zmian (1003)
  • Odkładanie kodu (1005)
  • Scalanie zmian (1006)
 • Rozgałęzianie i scalanie (1009)
  • Rozgałęzianie (1011)
  • Scalanie (1011)
 • Podsumowanie (1012)

Rozdział 25. Śledzenie elementów roboczych (1015)

 • Wprowadzenie do elementów roboczych (1017)
  • Funkcje elementów roboczych i SDLC (1017)
  • Wybieranie zestawu elementów roboczych dla własnego projektu (1018)
  • Identyfikowanie wspólnych cech elementów roboczych (1023)
 • Zarządzanie elementami roboczymi za pomocą narzędzi Team Explorer (1031)
  • Tworzenie nowych elementów roboczych (1033)
  • Wyszukiwanie i filtrowanie elementów roboczych (1034)
 • Wprowadzenie do ról zespołowych (1038)
  • Wizja projektu (1040)
  • Menedżer projektu (1041)
  • Analityk biznesowy (1049)
  • Programista (1051)
  • Tester (1054)
 • Dostosowywanie elementów roboczych do własnych potrzeb (1055)
  • Umieszczanie w procesie elementów roboczych (1056)
  • Dostosowywanie istniejących elementów roboczych (1063)
 • Podsumowanie (1065)

Rozdział 26. Wersja Development Edition (1067)

 • Graficzne rozwijanie kodu (1068)
  • Narzędzie Class Designer (1069)
  • Dodawanie elementów do diagramu (1070)
  • Definiowanie relacji między klasami (1071)
  • Definiowanie metod, właściwości, pól i zdarzeń (1075)
 • Testy jednostek dla programistów (1078)
  • Przykładowy test jednostki (1078)
  • Pisanie efektywnych testów jednostek (1079)
  • Używanie klas i metod testów jednostek (1080)
  • Tworzenie testów jednostek (1081)
  • Uruchamianie testów jednostek (1083)
  • Analiza pokrycia kodu (1086)
 • Profilowanie wydajności (1089)
  • Tworzenie sesji wydajności (1090)
  • Konfigurowanie sesji (1091)
  • Jednostki docelowe sesji (1096)
  • Raporty (1098)
  • Czytanie raportów dotyczących wydajności (1098)
 • Analiza kodu (1106)
  • Konfigurowanie zasad (1107)
  • Reguły globalne (1108)
  • Traktowanie przypadków naruszenia reguł jak błędów w kodzie (1109)
  • Zawieszanie obowiązywania reguł (1109)
  • Przeprowadzanie analizy (1111)
  • Wyświetlanie wyników (1112)
  • Zalecane rozwiązanie problemu (1112)
 • Miary kodu (1113)
  • Miary (1114)
  • Uruchamianie pomiarów kodu (1115)
  • Przeglądanie wyników (1116)
 • Podsumowanie (1117)

Rozdział 27. Wersja Architecture Edition (1119)

 • Elementy wersji Team Architect (1121)
  • Szablony projektów (1121)
  • Szablony elementów (1122)
 • Projektowanie aplikacji (1123)
  • Korzystanie ze schematów aplikacji (1124)
 • Definiowanie systemów (1133)
  • Schemat systemu (1133)
 • Definiowanie infrastruktury (1136)
  • Schemat logicznego centrum danych (1137)
 • Wdrażanie aplikacji (1146)
  • Schemat wdrażania (1147)
  • Sprawdzanie poprawności wdrożenia (1148)
  • Raport dotyczący wdrożenia (1148)
 • Implementowanie aplikacji (1149)
  • Ustawianie właściwości implementacji (1150)
  • Generowanie projektów (1150)
 • Podsumowanie (1151)

Rozdział 28. Wersja Test Edition (1153)

 • Tworzenie i konfigurowanie testów oraz zarządzanie nimi (1154)
  • Projekty testów (1155)
  • Elementy testów (1157)
  • Zarządzanie testami (1158)
  • Konfigurowanie testów (1160)
 • Testy sieciowe (1161)
  • Rejestrowanie testów sieciowych (1161)
  • Zarządzanie żądaniami w testach aplikacji sieciowych (1164)
  • Uruchamianie testów sieciowych i przeglądanie wyników (1164)
  • Dodawanie danych do testów sieciowych (1164)
  • Pobieranie wartości z testów sieciowych (1171)
  • Zasady sprawdzania poprawności w żądaniach (1174)
 • Testy obciążenia (1175)
  • Tworzenie testów obciążenia (1176)
  • Przeglądanie i modyfikowanie testów obciążenia (1183)
  • Uruchamianie testów obciążenia i wyświetlanie wyników (1183)
 • Testy ręczne (1185)
  • Tworzenie testów ręcznych (1185)
  • Wykonywanie testów ręcznych (1186)
 • Testy ogólne (1187)
 • Testy uporządkowane (1188)
  • Tworzenie testów uporządkowanych (1188)
 • Podsumowanie (1189)

Rozdział 29. Wersja Database Edition (1191)

 • System projektowania baz danych (1192)
  • Tworzenie projektów baz danych (1194)
  • Okno Schema View (1199)
 • Porównywanie schematów (1202)
  • Przeglądanie definicji obiektów (1205)
  • Skrypty do aktualizacji schematów (1205)
  • Opcje porównywania (1207)
 • Porównywanie danych (1208)
  • Przeglądanie szczegółów z poziomu rekordów (1209)
  • Przeglądanie i uruchamianie skryptu aktualizacji (1210)
 • Refaktoryzacja Rename (1211)
  • Opcje zmiany nazwy (1213)
  • Podgląd zmian w schemacie (1213)
 • Testy jednostek (1213)
  • Tworzenie testów jednostek (1214)
  • Narzędzie do projektowania testów jednostek baz danych (1216)
 • Generowanie danych (1218)
  • Tworzenie planu generowania danych (1219)
  • Podgląd wygenerowanych danych (1222)
  • Generowanie danych (1226)
 • Kompilacja i wdrażanie (1227)
 • Podsumowanie (1229)

Rozdział 30. Team Foundation Build (1231)

 • Przegląd Team Foundation Build (1232)
  • Architektura Team Foundation Build (1233)
 • Tworzenie nowej wersji (1236)
  • Definiowanie pliku projektu wersji (1238)
  • Określanie reguł zachowywania wersji (1241)
  • Określanie konfiguracji agentów procesu budowania (1241)
  • Planowanie procesu budowania i ustawianie wyzwalaczy budowania (1243)
 • Modyfikowanie definicji wersji (1245)
  • Plik projektu TFSBuild.proj (1245)
  • Funkcje MSBuild (1246)
 • Uruchamianie budowania (1246)
 • Monitorowanie i analizowanie wersji (1247)
  • Wprowadzenie do przeglądarki Team Build Explorer (1248)
  • Raporty dotyczące wersji (1251)
 • Podsumowanie (1251)

Skorowidz (1253)

Komentarze:

Brak komentarzy

Imię/Nick:

Adres email:

Strona WWW:

Treść Komentarza: